November, 10th, 2016

  

 	
	
LOT Announcements / events
LOT Winter school 2017, Nijmegen, 9-20 January 2017. Check out the Facebook pages!

The official Facebook page of the LOT Winter School 2017 you can find here, and this page is especially for participants.


Registration is open until December 4, 2016.


Program:WEEK I: 9-13.01.2016

9:00-11:00

RM 1

Iris Hendrickx &

Suzan Verberne

(Radboud University Nijmegen)

Text mining and information retrieval

Peter Svenonius

(University of Tromsø)


A Fresh Look at Categories and Extended Projections

John Dubois

(University of California, Santa Barbara)


Dialogic Syntax: The structure of engagement in language, cognition, and interaction

11:15-13:15

RM 1

Geertje van Bergen

(Radboud University Nijmegen) &

Monique Flecken

(Max Planck Institute for Psycholinguistics)


Psycholinguistic approaches to linguistic relativity

Leah Roberts

(University of York)


Cross-linguistic influences in second language acquisition

Michel DeGraff

(Massachusetts Institute of Technology)


On some challenges in Creole studies—in theory, history, typology, computation, education…

14:15-16:15

RM 1

Marian Klamer

(Leiden University)


Typology & Dialectology: Field methods

Bettelou Los

(University of Edinburgh)


Topics in Diachronic Syntax

Hans-Jörg Schmid

(LMU München)


How usage shapes grammar: Entrenchment and conventionalization

Tue, We, Thu

16:30-18:30

Research Discussion Group Bettelou Los

Research Discussion Group Leah Roberts

Research Discussion Group Peter Svenonius

OnWednesday: Schultink-lecture by Michel DeGraff, other time schedule!

09:00-11:00

slot 1

11:15-13:15

slot 2

14:00-15:00

Schultink lecture

15:15-17:15

slot 3

17:30-19:00

RDG

WEEK II: 16-20.01.2017

9:00-11:00

RM 1

José Sanders

(Radboud University Nijmegen)


Methods of Discourse Analysis: The Case of Narratives

Frank Wijnen

(Utrecht University)


Language and procedural memory

Leelo Keevallik

(Linköping University)


Language and Multimodality

11:15-13:15

RM 1

Odette Scharenborg

(Radboud University Nijmegen)


Speech perception in adverse listening conditions

Charlotte Gooskens &

Nanna Hilton

(University of Groningen)


Language across borders: perception and production

Gillian Ramchand

(University of Tromsø)


Situations and Events and the English Auxiliary System

14:15-16:15

RM 1

Roeland van Hout

(Radboud University Nijmegen)


How to analyse 0/1 outcomes? An exploratory passage across relevant statistical options and techniques.

Jubin Abutalebi
(University San Raffaele, Milan)


Neurobiology of Language

Huub van den Bergh

(Utrecht University)


Writing

Tue, We, Thu

16:30-18:30

Research Discussion Group Gillian Ramchand

Research Discussion Group Roeland van HoutKennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Gebaren tijdens hetspreken horen bij je taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/gebaren-tijdens-het-spreken-horen-bij-je-taal
Gebaren maken tijdens het spreken: het komt in alle talen voor. Amerikaanseonderzoekers ontdekten met hulp van blinde mensen dat je deze gebaren nietkopieert van anderen. Je maakt ze vanzelf, passend bij je moedertaal.

Redactioneel: Pleidooi voor de geesteswetenschappen
http://www.kennislink.nl/publicaties/pleidooi-voor-de-geesteswetenschappen
Het is de Maand van de Filosofie. Een goed moment om ons te bezinnen op hetbelang van de alfa- of geesteswetenschappen. Want die raken steeds meer uit degratie, omdat het praktisch nut minder aan de oppervlakte ligt dan bij demeeste praktijkstudies. Maar juist in een tijd waarin computers ons steeds meerwerk uit handen nemen, zouden we veel waarde moeten hechten aan uniekmenselijke competenties, zoals taalgevoel en filosofisch denken.

Eerste bewijs voor complexe grammatica bij Japanse koolmees
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-bewijs-voor-complexe-grammatica-bij-japanse-koolmees
De roep van de Japanse koolmees bezit een eigenschap die voorheen uniek werdverondersteld voor mensentaal. De mezen kunnen betekenisvolle klankreeksencombineren tot nieuwe klankreeksen met een eigen betekenis. Dit lijkt sterk opde manier waarop mensen woorden tot zinnen combineren. Aldus concludeerde eenteam onderzoekers onlangs in Nature.

'Met een vliegtuig vol Nederlandse proefpersonen naar een Finse scanner'
http://www.kennislink.nl/publicaties/met-een-vliegtuig-vol-nederlandse-proefpersonen-naar-een-finse-scanner
Pim Levelt stond aan de wieg van het Max Planck Instituut voorPsycholinguïstiek in Nijmegen. Tien jaar na zijn afscheid als hoogleraar bliktKennislink met hem terug. Wat is er sinds het begin van zijn carrière allemaalveranderd in het taalonderzoek? En welke gevaren kleven er aan de vele nieuwemogelijkheden?

SMART lecture 'The Art of Listening: Processing alternatives and asymmetry', University of Amsterdam, 18 November 2016

SMART lecture series, prof. dr. Aditi Lahiri, professor of Linguistics, Centre for Linguistics and Philology, Oxford University

The Art of Listening: Processing alternatives and asymmetry

Lecture

The November SMART Lecture will be presented by Aditi Lahiri (University of Oxford), with an introduction by Silke Hamann.

SMART

SMART is an acronym for Speech & Language, Music, Art, Reasoning & Thought. SMART CS has a monthly newsletter, with upcoming events, news, and an interview with someone at the UvA working in the field of cognition. To receive this newsletter, please sign up for our mailing list on our website smartcs.uva.nl.

Abstract

The Art of Listening: Processing alternatives and asymmetry
A speaker-listener relationship is fraught with difficulties. The listener has no influence over a speaker’s utterances which could be as variable as (s)he pleases. Nevertheless, language comprehension amidst native speakers seem straightforward in normal conversation. Models of speech perception and word recognition vary considerably in their assumptions about howwords are represented in the mental lexicon, how much detail is stored, and how the speech signal is mapped on to the lexicon. Furthermore, models differ in symmetry or asymmetry in representation and in recognition. Since languages are replete with asymmetries, representational and processing hypotheses assuming asymmetries are not unreasonable. In this presentation, we will discuss a model assuming segmental as well as tonal asymmetries in synchronic phonological systems. In support of the model, we will provide evidence from language change as well as from a series of psycholinguistic and neurolinguistic experiments on German, English, Swedish and Bengali.

Room D0.08

  • Oudemanhuispoort

    Oudemanhuispoort 4-6 | 1012 CN Amsterdam
    +31 (0)20 525 3361Go to detailpage

Published by ACLC

Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
LUSH Talk 'Outlook-based semantics', Utrecht University, 15 November 2016

LUSH Talk November 15th:Elizabeth Coppock (University of Gothenburg)

We are happy to announce thaton Tuesday, November 15th, Elizabeth Coppock (University of Gothenburg) willgive a LUSH talk in Utrecht. We hope to see you all there!

Date: Tuesday, November 15th, 2016

Time: 15:30 – 17:00

Location: Utrecht, Trans 10, room 0.19 (A.W. de Grootkamer)

Speaker: Elizabeth Coppock

Title: Outlook-based semantics

Abstract:

This talk presents andadvocates an approach to the semantics of opinion statements, including mattersof personal taste and moral claims. In this framework, possible worlds are notcomplemented by judges (as in ‘world-judge relativism’) but rather replaced byoutlooks: ‘outlook-based semantics’. Outlooks are refinements of worlds thatsettle not only matters of fact but also matters of opinion. Several virtues ofthe framework and advantages over existing implementations of world-judgerelativism are demonstrated. First, several authors have argued thatworld-judge relativism does not actually explain the ‘disagreement’ of ‘faultlessdisagreement’, while a straightforward explanation suggests itself inoutlook-based semantics. Second, outlook- based semantics gives a satisfactoryaccount of subjective attitude verbs which allows for lack of opinionatedness.Third, outlook-based semantics unproblematically explains theconnection-building role of aesthetic discourse and the group-relevance ofdiscretionary assertions, while capturing the same effects in world-judgerelativism obviates the purpose of the judge parameter. Finally, because theproposed circumstances of evaluation (outlooks) are entirely analogous topossible worlds, the framework is easy to use and extend.

Overview UiL OTS colloquia 2016-2017, Utrecht

Overview sessions 2016‐2017


November 17th Hugo Quené

December 15th Hans Hoeken

February 16th Henriette de Swart

April 20th Nicoline vander Sijs & Marc van Oostendorp

May 18th Maarten Kossmann

June 15th ‐ Nivja deJong

UiL‐OTS Colloquium ​'Convergence of speech accents of English', Utrecht University, 17 November 2017

Hugo Quené

UiL OTS – Utrecht University

Convergence of speech accents of English

joint work with Rosemary Orr

Partners in conversation tend to converge in their prosody and in their speech accents,presumably in order to reduce the social distance. This has been demonstrated for L1 Dutch,English, and French. If English is used as a lingua franca (by L1 and L2 speakers), there maybe larger accent differences to bridge than in an L1, while speakers might be more willing to accommodate their own accent to their partners' accents. In a longitudinal study, we have collected speech from students at University College Utrecht, both in L1 and English, at 5 occasions, yielding almost 1100 interviews. Preliminary results of phonetic analyses of this corpus indicate that students' accents of English do converge. However, the convergence seems to be towards "lingua franca" varieties of English, and not towards a native variety. The converged accents are indeed easier to understand (for UCU students) than unconverged accents. In this talk I will also discuss individual differences in the students' patterns of convergence (as well as their acquisition and loss of phonetic contrasts). These findings are relevant for understanding and explaining patterns of phonetic convergence, in which speech production and speech perception are intertwined.

Followed by drinks!


Language & Speech Colloquium, radboud University Nijmegen, 17 November 2016

Language & Speech Colloquium

ASR for dysarthric speech and its potential inclinical applications

Time: Thursday 17 November, 15:30 – 17:00 (different times!)

Location: Radboud University, Room TvA3.0.07 (Thomas van Acquinostraat), Nijmegen

Programme:

15:30h Dr.Catherine Middag (imex, IDLab, UGent, Belgium)

Automatic analysis of pathological speech in clinicalpractice

Communication is a crucial aspect of our daily lives.People with communication disorders, e.g. with dysarthria, often suffer social discomfort as well.Therefore, intensive follow-up of these patients in order to improve their pronunciation is gettingincreasingly important. ASISTO is an e-health tool for the follow-up, training and evaluation of pathologicalspeakers. It has proven to provide reliable intelligibility predictions on several pathologicalspeech corpora.

This presentation will briefly review the speechtechnology behind ASISTO and focus on the efforts made towards usability in clinical practice byincreasing the robustness against all kinds of background noises and increasing the flexibility ofthe prediction models towards new and unseen test items. The talk will be concluded with the firststeps made towards a full voice/speech report, which could lead to a better understanding of thepatient’s specific problems and permit the speech therapist to compose a client-specific speechrehabilitation program.

16:15h Dr.Heidi Christensen (Dept. of Computer Science, University of

Sheffield, United Kingdom)

Recognising disordered speech: results and challengeswhen moving

from the lab to the real world

This talk will give an overview of recent results andexperiences from current projects involving dysarthric speech recognition in Sheffield. It willoutline the major challenges in porting mainstream speech recognition technology to the domain ofclinical applications; in particular, the need for personalised systems and the challenge of working inan inherently sparse data domain. The talk will focus on recent experiences of translating researchfindings and practices from the usual offline, lab-based environment to working `in-the-field’ and onlinewith real users in their homes.

Drinks Afterwards!

Talks by Ana Aguilar Guevara and Louise McNally, Utrecht University, 16 December 2016


Preceding Maartje Schulpen's defense on Friday December 16th there will betalks by Ana Aguilar Guevara (National Autonomous University of Mexico) andLouise McNally (Universitat Pompeu Fabra).The talks will take place in the morning of December 16th, atJanskerkhof 13, room 0.06.9.45 Opening & coffee
10:00 Ana Aguilar Guevara - tba
11.00 Louise McNally - Idioms and thesyntax/semantics interface of descriptive content vs. reference

(joint work with Berit Gehrke)

Schultink lecture, LOT Winter School 2017 Nijmegen, 11 January 2017

Schultinklecture

LOT Winter School 2017 Nijmegen, Wednesday 11.01.2017,14.00-15.00 (Erasmusbuilding room 2.54)

ACartesian Creolist’s Agenda for Linguistics in the 21st century

MichelDeGraff (Massachusetts Institute of Technology)

We, linguists inacademia, take it for granted that every single language is worth studying andthat native speakers are invaluable sources of knowledge—without such knowledgeour work would be nearly impossibe. Yet,some 40% of the world’s schoolchildren (some 200 million children) speaklanguages that are treated as lesser, to the extent that are excluded in theclassroom—to the detriment of these children. Indeed, such exclusion is at the root of dire socio-economic andpolitical inequity. How can linguisticsin the 21st century help bridge such blatant gap between the coreuniversalist-egalitarian assumptions of our field and the power-knowledgehierarchies that are created and transmitted through the exclusion of certainlanguages in school systems all around the world?

In my Schultinklecture, I would like to share some of the key aspects of my theoretical and applied-linguistic agenda. This agenda may inspire a new sort oflinguistics whereby our research can help bring about the sort of linguisticequality that is a precondition for socio-economic and political equity. Indeed my agenda couples theoretical linguisticswith on-the-ground projects that engage technology, pedagogy and local languagesin order to improve research and education for sustainable development and equalopportunity for all.

Onthe theoretical front, I’ve aimed at deconstructing one of the most enduringsocially-constructed hierarchies in linguistics, namely “Creole Exceptionalism.” In anti-Exceptionalist mode, I’ve considered Creole formation as onestarting point to investigate larger issues in language acquisition andlanguage change---and in cognitive science more generally. In so doing, I’veelaborated the bases for a “Null Theory of Creole Formation,” which includes,at its core, insights about the interaction between second- and first-languageacquisition in contact situations. Suchan L1-L2 interaction is not only germane to Creole formation; it contributes toall cases of language change in thecontext of language contact. Indeed such a theory makes no sui generis stipulation about any exceptional “Creole typology” orany creolization-specific diachronic processes. On the contrary, my proposed framework analyzes, in uniformitarianfashion, various properties of Creole languages, including those that arederived from the superstrate or substrate languages, or some combination thereof,alongside various sorts of simplification AND complexity-inducinginnovations. The structural patternsunderlying these innovations seem germane to other instances of language changein the scope of the Comparative Method in historical linguistics. In this perspective, Atlantic Creoles are allgenealogically related to their Germanic or Romance ancestors, once theComparative Method is duly applied. Moregenerally, Creole languages such asKreyòl are on a par with European and other non-Creole languages in terms ofdevelopment, structures and expressive capacity.

On theapplied-linguistics front, I’ve enlisted the strategic use of digital technologyin local languages, such as my native Haitian Creole (“Kreyòl”), in order toimprove active learning of Science, Technology, Engineering & Mathematics(“STEM”), across social classes and beyond any linguistic barrier, especiallyamong populations that have traditionally been excluded---by and large, throughlanguage---from access to quality education. In the particular case of Haiti, the success of the MIT-HaitiInitiative, which I direct, doubles as a proof of concept for my theoreticalhypothesis above, namely that Kreyòl is indeed a full-fledged language withunlimited capacity to express any level of complex thought as in STEM. I’vealso made the more general argument that such strategic and systematic use oflocal languages in education is essential for the socio-economic progress andhuman rights of communities that have long been impoverished through varioustypes of “linguistic apartheid”---some of which with correlates in academiclinguistics. In the particular case ofHaiti, well-documented processes of exclusion and dehumanization, which startedfour centuries ago when Haiti was a French colony (then the “richest” colony inthe Americas), have continued non-stop throughout Haiti’s history, eventuallycreating one of the highest rates of inequity in the world. Language and education are two main vectorsfor the entrenchment of such exclusion, dehumanization and inequity.

I hope that mySchultink lecture will trigger constructive discussions---in the lecture halland beyond, in the “real” world---about the ways in which linguistics can be broadenedand enlisted in projects that aim at making the world better through atheoretically- and pedagogically-informed understanding and use of locallanguages in education.

(For more details onDeGraff’s biography and research, see http://mit.edu/degraff , http://haiti.mit.edu and http://facebook.com/mithaiti )

2017 Nijmegen Lectures, Max Planck Institute for Psycholinguistics/Radboud University Nijmegen, January 23-25, 2017

The 2017 Nijmegen Lectures will take place January 23-25and will feature lectures by Gary S. Dell, Professor of Linguistics andPsychology from the University of Illinois at Urbana-Champaign, http://www.psychology.illinois.edu/people/gdell

The Nijmegen Lectures are a series of lectures in the areaof language sciences, offered each year by the Max Planck Institute forPsycholinguistics and the Radboud University Nijmegen.

Workshops / Conferences / Symposia
Slotconferentie Begrijpelijke taal en effectieve communicatie, Utrecht, 11 november 2016

http://www.freshbits.nl/client/nwo/begrijpelijke_taal/header.jpg

Slotconferentie Begrijpelijke taal en effectieve communicatie
Utrecht, 11 november 2016

Op vrijdag 11 november 2016 wordt het onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal en effectieve communicatie afgesloten met een slotconferentie in de binnenstad van Utrecht. Onderzoekers presenteren de belangrijkste resultaten die het programma tot nu toe heeft opgeleverd. Ook is er veel aandacht voor de toepassing in de praktijk van effectieve communicatie. Er zijn twee paneldiscussies waaraan alle deelnemers kunnen bijdragen en er worden verschillende demonstraties verzorgd, van onder meer de Kennisbank Begrijpelijke Taal en het programma T-SCAN.

Locatie:
Paushuize
Kromme Nieuwegracht 49
Utrecht
Routebeschrijving

De ochtend begint met een openingslezing van prof. dr. John Bateman (Universität Bremen), een internationaal vooraanstaand expert in multimodale communicatie. Daarna is er in de projectbijdragen met name aandacht voor de wetenschappelijke resultaten die het programma heeft opgeleverd. Een panel buigt zich over de vraag wat we hebben geleerd, én over toekomstige onderzoeksmogelijkheden.
's Middags ligt de nadruk op valorisatie: hoe zijn de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek toepasbaar in de praktijk? Wat is daarvoor nodig? Wat zijn de mogelijkheden en wensen voor de toekomst? Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven, die soms hebben meegewerkt in het onderzoek, geven hun visie. Het gaat om vertegenwoordigers uit de financiële sector, de gezondheidszorg, de educatie en overheid-burgercommunicatie.

We nodigen u van harte uit om de conferentie bij te wonen! Wilt u erbij zijn? Dan vragen we u, in verband met het beperkte aantal plaatsen, om het aanmeldformulier in te vullen op de website.

We kijken ernaar uit om u op 11 november te zien in Utrecht!
Vriendelijke groeten,

Ted Sanders
Voorzitter programmacommissie Begrijpelijke taal en effectieve communicatie (NWO/ZonMw)

Programma

Voor bijdragen in de ochtend is de voertaal Engels, 's middags is de voertaal Nederlands. Dagvoorzitters zijn prof. dr. Ted Sanders (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Carel Jansen (Rijksuniversiteit Groningen).

9.00-9.30u

Registratie en opening

Key note speech

Prof. dr. John Bateman: Expanding communication analysis beyond language: methods for multimodal analysis of diverse media

Presentaties ochtend

1. dr. Simon Zebregs (Universiteit van Amsterdam), dr. Anneke de Graaf (Radboud Universiteit): Improving health promotion on alcohol and tobacco for low-literate adolescents?
2. drs. Suzanne Kleijn (Universiteit Utrecht): Towards a validated readability index for Dutch: fact(or)s and figures
3. dr. José Sanders (Radboud Universiteit), prof. dr. Hans Hoeken (Universiteit Utrecht): Stories as understandable health interventions

12.00-13.00u

Lunch

Producten/demonstraties:

Kennisbank Begrijpelijke Taal (Carla van Rooijen), Empirische schrijfadviezen (Jacqueline Evers-Vermeul), T-SCAN (Henk Pander Maat).

Panel

Comprehensible Language - what have we achieved and where do we go?
Panel onder leiding van prof. dr. Wilbert Spooren (Radboud Universiteit).
Panelleden: prof. dr. John Bateman (Universität Bremen), dr. Thea van der Geest (Universiteit Twente), prof. dr. Leo Noordman em., prof. dr. Nanne de Vries (Universiteit Maastricht), dr. Carel van Wijk (Universiteit van Tilburg)

Presentaties middag

1. dr. Olga Damman (VU Medisch Centrum), dr. Maaike van den Haak (Vrije Universiteit): "Let op: dit onderzoek maakt risico's begrijpelijk!" Een studie naar de begrijpelijkheid en verbetering van gezondheidsrisico-informatie
2. drs. Jasper van de Pol (Universiteit van Amsterdam): Maken stemhulpen de politiek begrijpelijker?
3. drs. Astrid Kraal (Universiteit Leiden): Waarom hebben sommige kinderen moeite met het begrijpen van teksten en andere kinderen niet? Verschillen tussen zwakke en goede begrijpend lezers in groep 4
4. prof. dr. Leo Lentz (Universiteit Utrecht): Financiële geletterdheid. Wat is het en wat doet het? Drie case studies in de praktijk van pensioencommunicatie en incasso

Panel

Opbrengsten van het programma en toepassing in de praktijk
Panel onder leiding van prof. dr. Carel Jansen (Rijksuniversiteit Groningen).
Panelleden: Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman, nu Europese rekenkamer), Dirk Caluwé (Taaladviesdienst Vlaamse overheid), José van der Hoeven (Kenniscentrum Begrijpend Lezen), Marga Hooyman (Schouten & Nelissen), Roderik Kraaijenhagen (NIPED, persoonlijke gezondheidscheck), Martin Rijnsburger (PGGM Pensioenen), Erik van der Spek (Hendrikx Van der Spek Communicatie).

17.15-18.15u

Afsluiting en borrel
Prof. dr. Ted Sanders (Universiteit Utrecht): Toekomst voor Begrijpelijke Taalhttp://www.freshbits.nl/client/nwo/begrijpelijke_taal/zonmw.jpg

Alle informatie staat ook op de website http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/begrijpelijke+taal/slotconferentie.TiNT-dag 2016: “Terminologie van de Gezondheidszorg”, Bilthoven, 18 november 2016

TiNT-dag 2016: “Terminologie van de Gezondheidszorg”

RIVM, Bilthoven, vrijdag 18 november 2016


Programma

09.30-10.20 uur: registratie en ontvangst

10.20-10.30 uur: Inleiding (prof. dr. Willy Martin,voorzitter NL-Term)

10.30-11.10 uur: Risicocommunicatie: een kleine kans opbegrip

prof. dr. Daniëlle Timmermans (RIVM, Vumc, lid NWOStuurgroep Begrijpelijke Taal)

11.10-11.50 uur: Kenmerken, toepassingen en uitdagingenvan medisch Nederlands vroeger en nu – een inleiding

drs. Arnoud van den Eerenbeemt (medisch terminoloog,Zorgtaal, Pinkhof Medisch Woordenboek)

11.50-12-30 uur: Talen naar gestructureerdezorginformatie

prof. dr. Ronald Cornet (gasthoogleraar LinköpingUniversity/AMC Medische Informatica)

12.30-14.00: lunch

14.00—14.30 uur: Vertaling van een internationaleklinische standaardterminologie als basisvoorwaarde voor invoering in deBelgische gezondheidszorg en daarbuiten

dr. Arabella D'Havé (hoofd Terminologie en Documentatie,Directoraat Generaal Gezondheidszorg, Brussel)

14.30-15.00 uur: Terminologie in de geestelijkegezondheidszorg – de uitdagingen

dr. Hanneke Bot (directeur Bilingual Communication& Training Bot)

15.00-15.30 uur: koffie-/theepauze

15.30-16.00 uur: Computationele terminologie voorgestructureerde verslaglegging van screeningsradiologie

Soufyan Belkaid, Bsc en Tim Loyen, Bsc (masterstudentenin resp. Linguistic Engineering en Computer Science, VU Amsterdam)

16.00-16.30 uur: Overheidsterminologie: terreinverkenningen eerste stappen

dr. Hennie van der Vliet (VU Amsterdam) en ir. JanConvents (secretaris NL-Term)

16.30-18.00 uur: borrel


Meer informatie vindt u op de website van NL-term: http://www.nlterm.org

Reminder: International Symposium​ 'Abstract Concepts: Structure, Processing and Modeling', Amsterdam, 18 November 2016

COGVIM proj. (Marie Curie dr. M. Bolognesi) and Metaphor Lab Amsterdam present:

Abstract Concepts: Structure, Processing and Modeling

International Symposium


Amsterdam, 18th November 2016 (09.00-18.00)

On which dimensions of meaning do abstract and concrete concepts differ? How does perceptual experience affect abstract concept processing and representation? What is the role of language in shaping and indexing the content of concrete vs abstract concepts?

How and in which contexts are abstract concepts understood through metaphors? Program Eight eminent scholars will discuss the nature, structure, processing, and modeling

of abstract concepts in various disciplines.

The panelists will present their views and respond to questions from their peers.

A general discussion among all panelists and the audience will follow each talk.

Keynote Speakers

Prof. Friedemann Pulvermueller (Free University Berlin)

Prof. Gun Semin (Utrecht University)

Prof. Piek Vossen (VU University Amsterdam)

Dr. Diane Pecher (Erasmus University Rotterdam)

Prof. Max Louwerse (Tilburg University)

Prof. Alessandro Lenci (University of Pisa)

Prof. Ken McRae (University of Western Ontario Canada)

Prof. Gabriella Vigliocco (University College London)

For more info and registration: https://abstractconceptsnet.wordpress.com/


Workshop 'Aquiring morphology', University of Amsterdam, 24 November 2016

On Thursday the 24th ofNovember at 10:00 Bibi Janssen will be defending her dissertation titled “Theacquisition of gender and case in Polish and Russian. A study of monolingualand bilingual children” in the Agnietenkapel. In honor of her defense, a workshop"Acquiring morphology" will be organized in the afternoon. Due to thesize of the room, the workshop has a limited number of participants. Pleaseregister by sending an email to Iris Duinmeijer (i.duinmeijer@uva.nl) ifyou would like to participate.

Program of the workshop

14.30-14.45 welcome

14.45-15.30 Sharon Armon-Lotem, Bar Ilan University, Israel

Difficultywith wh-movement and the acquisition of exhaustivity in wh-questions amongPA-speaking children with typical language development (TLD) and children withlearning disabilities (LD)

15.30-16.15 Elena Tribushinina, Utrecht University

Production and processing of pronominal gender byDutch-Russian bilinguals

16.15-17.00 Jan de Jong, University of Bergen, Norway &University of Amsterdam

Sentence repetition as a tool for research and diagnostics– with a detour to Norway

Abstracts

Difficulty with wh-movementand the acquisition of exhaustivity in wh-questions among PA-speaking childrenwith typical language development (TLD) and children with learning disabilities(LD)

Sharon Armon-Lotem, Bar IlanUniversity, Israel

The current study exploresexhaustivity – the ability to give exhaustive answers to single and multiplewh-questions - and the relation between exhaustivity and syntactic and lexicalknowledge on the one hand and learning and memory on the other amongPA-speaking children in early school years.

60children with typical language development (TLD) (ages 5, 6 and 8) and 40children with learning disabilities (LD) (ages 6 and 8) were tested forknowledge of exhaustivity in three types of wh-questions: single (who is ridinga bike?), paired (who is eating what?), and triple wh-questions (who is givingwhat to whom?) using a comprehension with pictures task (Schulz, 2015). Allwere further tested for learning skills and memory with a Fast Mapping (FM)task, and for lexical knowledge as part of the exhaustivity task. The childrenwith LD, and the youngest group with TLD, were also tested for syntacticabilities with a sentence repetition (SR) task.

Asexpected, LD children performed significantly below their TLD peers on the threetypes of questions. For single wh-questions, singleton answers (responding withone element) were the most frequent error violating exhaustivity while inmultiple questions that require paired or triple answers, all-subject andall-object answers were the dominant errors, showing that exhaustivity was notapplied to sets of paired or triple answers. Those LD children, who exhibiteddifficulties in exhaustivity, also exhibited difficulties in repeating objectquestions and object relative clauses,

whilemost LD children showed difficulties in the FM task. These findings show thatknowledge of exhaustivity is related to linguistic deficits measured byvocabulary and SR, rather than to learning disability (including memory) testedby FM.

Production and processing ofpronominal gender by Dutch-Russian bilinguals

Elena Tribushinina and PimMak, Utrecht University

This talk deals with theacquisition of pronominal gender by simultaneous Dutch-Russian bilingualsraised in the Netherlands. Russian has a three-way system of grammatical genderdetermining pronoun use, whereas in present-day Dutch pronoun selection isprimarily based on semantic cues, such as animacy and individuation. Analysisof narrative production data reveals that bilingual children use Dutch pronounscorrectly, and sometimes even more accurately than their monolingual peers. Incontrast, the production of pronominal gender in their weaker language(Russian) remains largely inaccurate until age 6, whereas monolingualRussian-speaking children perform at ceiling by age 4. The errors made bybilingual children may be due to the lack of knowledge, but also due to otherfactors, such as processing limitations. Processing research can providefurther insights into the source of production errors. In order to establishwhether bilingual children can use gender cues in online processing ofpronouns, we conducted an eye-tracking experiment by means of the Visual WorldParadigm. The results revealed that bilingual children aged 5 are sensitive togender cues and use them in discourse processing. However, bilinguals wereslower than their monolingual peers in the processing of pronouns, which mightreflect an additional processing effort needed to suppress the dominantlanguage.

Sentence repetition as atool for research and diagnostics – with a detour to Norway

Jan de Jong, University ofBergen, Norway & University of Amsterdam

Three language-specificversions of the Sentence Repetition task (SRep), as created in COST ActionIS0804 and described by Marinis & Armon-Lotem (2015), were used or adaptedin Bibi Janssen’s study. Janssen uses them as a measure of language proficiencyin her subjects. In the present contribution I want to recapitulate therationale of the task, but also discuss its role in the diagnostics of childrenwith language impairment, whether monolingual or bilingual.

Thecreation an SRep task for a specific language entails taking into considerationthe typology of the language and the markers of language impairment in thelanguage. I will take this opportunity to illustrate this adaptation process,using exemplary items from the Norwegian version of the COST task, which is nowin progress. There are sentence repetition tasks for Norwegian, notably as partof two language test batteries (CELF 4 and Språk 6-16) or as compiled forresearch purposes (Klem et al., 2015) but no tasks follow the COST SRep design,which is carefully structured to include items with different and increasinglevels of complexity. Building the new task requires a fresh exploration ofNorwegian sentence structure (in particular discrepancies with other Germaniclanguages to which the SRep has been applied) and of vulnerable elements in thegrammar of Norwegian children with SLI. Consideration of the latter alsoconstitutes a challenge: as for many languages, we do not know all thevulnerable domains in Norwegian SLI. I will discuss how to deal with this lackof information.

References

Klem Marianne, Melby-LervågMonica, Hagtvet Bente, Lyster Solveig-Alma Halaas, Gustafsson Jan-Eric, HulmeCharles (2015). Sentence repetition is a measure of children's language skillsrather than working memory limitations. Developmental Science 18 (1): 146-54.

Theo Marinis & SharonArmon‐Lotem (2015). Sentence repetition. In S. Armon-Lotem, J. de Jong & N.Meir (eds.) Assessing

Dag van de Nederlandse zinsbouw, Universiteit van Amsterdam, 16 december 2016

Dag van de Nederlandse zinsbouw gehouden. Er zijn dit jaar twee overkoepelende thema’s: (i) de relatie tussen de synchrone syntaxis van het Nederlands en andere gebieden van de taalkunde; (ii) adverbia. Tevens maakt de afscheidsrede van Hans Bennis in de oude Lutherse kerk deel uit van het programma. Iedereen is welkom: deelname is gratis.


De belangrijkste informatie vindt u hieronder. Voor praktische informatie en eventuele updates verwijzen wij u naar de DNZ-website.

Tijdstip: 16 december 2016, 9.15-18.00 uur
Locatie: Singel 425 (Universiteitsbibliotheek UvA), Doelenzaal


Programma:

Inloop en welkomstwoord (9.15-9.45)

Taalpathologie/neurolinguïstiek en NL zinsbouw (9.45-11.00)
Spreker: Roelien Bastiaanse (RUG)
Respondent: Hans Bennis (Meertens Instituut)

Corpusanalyse/statistiek en NL zinsbouw (11.30-12.45):
Spreker: Geertje van Bergen (Max Planck Instituut)
Respondent: Riny Huybregts (UU)

Syntax of Dutch. Verbs and verb phrases (13.45-15.30):


Spreker: Sjef Barbiers (LUCL)

Spreker: Liliane Haegeman (UGent)

Afscheidsrede Hans Bennis (16.00-18.00 uur)
Titel: De Kunst van het verdwijnen
Oude Lutherse kerk (singel 411)

4th Annual International Conference on Humanities & Arts in a Global World, Athens, Greece, 3-6 January 2017

For more information please see: http://www.atiner.gr/humanities

Cogling7, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, January 5-6, 2017

Cogling7, January 5-6, 2017: Save the date

Cogling7 will take place at Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, Thursday 5 and Friday 6 of January 2017. CogLing is the biennial conference of BeNeCLA, the Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association, see http://benecla.com/ .

In April 2016, the first call for papers will be sent out. The deadline for abstracts will be June 1, 2016.

The organizing committee: Geertje van Bergen, Monique Flecken, Ad Foolen, Kobie van Krieken, José Sanders, Wilbert Spooren

De Grote Taaldag, AVT/Anéla/LOT, Utrecht, 4 februari 2017

(for English please scrolldown)


DE GROTE TAALDAG

De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatiefvan de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 4 februari 2017. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag ende ANéLA TTiN(Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag. De Grote Taaldag vindt plaats op Drift 21 en 25 in Utrecht. Onderdeelvan deze dag is ook het jaarlijkse Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijsuitgereikt wordt.


Aanmelding

De kosten voor de gehele dagbedragen €15 voor senior AVT/Anéla-leden en €12,50 voor junior AVT/Anéla-leden(promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen). Hierbij inbegrepen zijneen lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. In verband met decatering wordt u verzocht zich uiterlijk13 januari 2017 aan te melden (via de website van de AVT: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) en vóór deze datum het inschrijfgeld over temaken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen betalen viaautomatische incasso.

Het programmaboekje zal in januari verschijnen op de website:http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alleAVT- en Anéla-leden gestuurd.

We kijken er naar uit u op 4 februari in Utrecht tezien!

THE GROTE TAALDAG

The next Grote Taaldag,co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 4 February 2017. The GroteTaaldag combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) andthe Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The GroteTaaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag alsohosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.


Registration

The registration fee is €15for senior AVT/Anéla members and €12,50 for junior AVT/Anéla members (PhDstudents, MA students and unaffiliated linguists). The fee includes lunch,coffee and tea, and drinks afterwards. You are kindly requested to register andpay the conference fee by bank transfer by13 January 2017 at the latest. For registration, please go to the AVTwebsite (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt); payment details arementioned on the registration form. Onsitepayment is only possible through direct debit (no cash payments).

Theprogramme will be finalised in January, when it will appear on the followingwebsite: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. A programme booklet will alsobe sent to all AVT and Anéla members by e-mail.

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 4February!

Workshop “Cross–linguistic influence (in multilingualism): interdisciplinary approaches”, Amsterdam, 13 January 2017

Preliminaryprogram

Workshop“Cross–linguistic influence (in multilingualism): interdisciplinary approaches”

Organizers:Elma Blom, Leonie Cornips and Jeannette Schaeffer

Date: 13 January, 2017

Location: Universiteitstheater, University ofAmsterdam, Nieuwe Doelenstraat 16

Titlesand abstracts will follow

11.00 – 11.25: Elma Blom, LeonieCornips, Jeannette Schaeffer

11.25 – 11.50: Aafke Hulk

11.50 – 12.15: Jasmin Geveler, Anika Schmeißer,Laia Arnaus Gil, Claudia Kubina & Natascha Müller

12.15 – 13.15: Lunch

13.15 – 13.40:Brechje van Osch

13.40 –14.05: Theodoros Marinis, Vasiliki Chondrogianni, Nada Vasic, Fred Weerman, andElma Blom

14.05 –14.30: Susanne Brouwer, Deniz Özkan, andAylin Küntay

14.30 – 14.45: Break

14.45 – 15.05: Sharon Unsworth

15.05 – 15.30: Petra Sleeman and TabeaIhsane

15.30 – 15.55: Philippe Prevost and Laurie Tuller

15.55 – 16.15: Break

16.15 – 16.40: Luisa Meroni and Liz Smeets

16.40 – 17.05: Antonella Sorace

17.05 – 17.30: Suzanne Aalberse and YiwenZhou

17.30 – 17.55: Jason Rothman

Update: Winter School ‘Metaphor identification and analyses’, Amsterdam, 22-27 January 2017
1

Winter School 2017

‘Metaphor identification and analysis’

Amsterdam, 22-27 January

Call for participants

The Metaphor Lab Amsterdam organizes its fifth summer/winter school in just as many years. The school is open for all PhD students and recent postdoc researchers who are interested in learning about the methods of metaphor identification and analysis developed in the Metaphor Lab Amsterdam. You will all learn (1) how to identify metaphor in language by means of MIPVU (Instructors: Tina Krennmayr and Susan Nacey). In addition, you may choose one of two other courses: either (2a) on visual metaphor identification and analysis along the same methodological lines (Instructor: Marianna Bolognesi) or (2b) on metaphor identification and analysis in relation to the argumentative function that metaphors can have in discourse, again along the same methodological lines (Instructor: Jean Wagemans). Apart from this, two general talks will be given by Gerard Steen about deliberate metaphor and resistance to metaphor, two recent hot topics in metaphor research that have come out of this methodological work in the recent past.

The school is taught by experienced, internationally well-known researchers in the field (for more detailed course descriptions, see below). It includes shared lunches and social outings in Amsterdam with the instructors. In the past, students have formed networks and friendships that persist to this day. Some have acquired subsequent funding for research stays in the Metaphor Lab Amsterdam, including an NWO visitor grant and a Marie Curie postdoc project.

The school starts on Sunday evening (22 January 2017) with an informal get-together, and then classes run from Monday morning until Friday (27 January) in the late afternoon.

Fee

The registration fee is 250 euros and covers instruction, instruction materials and lunches. The fee must be paid in advance.

We will award five fee waivers on the grounds of economic need. If you wish to become eligible for a fee waiver, you must submit a letter detailing the financial support system at your university and country. The request should document that you have no other alternative for fully financing course participation.

2

Registration

A maximum of 35 participants will be allowed. To apply please submit the following:

1) A one-page motivation letter; make sure to state which of the two options of (2a) visual metaphor identification analysis or (2b) metaphor and argumentation you prefer, and why.

2) A one-page CV, and

3) A brief letter of reference from your advisor.

Please email these documents to info@metaphorlab.org by no later than 12 pm DST, on Sunday 23 October 2016.

Notification of acceptance will be given by 31 October 2016.

Accommodation

Accommodation will be held in reservation in the low-budget Stay-Okay hotel, where rooms can be shared by more than one student. Prices vary by the number of occupants. Hotel reservations need to be made after notification of acceptance and are at your own cost.

Contact

For further questions, please contact us at info@metaphorlab.org

3

“Identifying Metaphor in Language ‒ Introducing MIPVU”

Dr. Tina Krennmayr, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Susan Nacey, Høgskolen i Innlandet

Course description

This course provides a thorough overview of the MIPVU procedure for identifying metaphors in discourse. After a brief introduction to the background and rationale for the development of MIPVU, participants are led step-by-step through the identification process, with guided hands-on exercises and group discussion. The course focuses on the identification of metaphors appearing in three different linguistic forms, all of which are first defined and exemplified: indirect metaphor, direct metaphor, and (to a lesser extent) implicit metaphor. Potential problematic issues and pitfalls at each step are explained and explored. By the end of the week, participants should be equipped to apply MIPVU to their own material and be able to justify why any particular lexical unit has (or has not) been identified as a metaphor-related word.

All accepted students will be invited to submit a brief sample of an English text from their own data in advance of the course, for possible group analysis.

Program

13:15-16:45 Monday to Friday

Each afternoon session will consist of an introductory lecture, followed by supervised group work. Active participation is required.

Monday:

Introduction to MIPVU –

 Background and rationale

 Metaphor types: indirect, direct, implicit

 Dictionaries as tools

 Procedural overview

Tuesday and Wednesday:

Working with MIPVU –

 Demarcation of lexical units

 Determination of the contextual sense

 Determination of the basic sense

 Evaluation of the distinction between contextual and basic meanings

 Relationship of comparison

Thursday:

Working with MIPVU –

 Direct metaphor

 Implicit metaphor

4

Friday:

Pulling it all together –

 Troubleshooting

 Collaboration

 Practice, practice, practice

Literature

Required reading:

• Part II in Nacey, S. (2013). Metaphors in learner English. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 65-124)

• Chapter 2 in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 25-42)

Recommended reading:

• The remaining chapters in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Biernacka, E., Dorst, A. G., Kaal, A. A., López-Rodríguez, I., & Pasma, T. (2010). Pragglejaz in practice: Finding metaphorically used words in natural discourse. In G. Low, Z. Todd, A. Deignan & L. Cameron (Eds.), Researching and applying metaphor in the real world (pp. 165-184). Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010a). Metaphor in usage. Cognitive Linguistics, 21(4), 757-788.

5

“Visual Metaphor: Identification, Analysis and Crowdsourced tags”

Dr. M. Bolognesi, University of Amsterdam

Course description

The goals of this course are threefold.

First we will first explore definitions and theories about visual metaphor, and its variability across different genres. We will then discuss open problems related to the identification and formalization of visual metaphors into A-is-B statements, and we will learn to apply the VisMip procedure, to identify visual metaphors in the wild.

Secondly, we will work on the VisMet corpus of visual metaphor, in order to refine and discuss the analyses of the visual metaphors currently included in the corpus. The discussion will be integrated on the corpus platform, and acknowledged in the corpus description.

Finally, we will work on a new tool that will be added soon to the corpus: the crowdsourced tags. Hundredths of internet users (not experts of metaphor) are currently tagging the Vismet images, through an online task using CrowdFlower. We will analyze the tags to investigate what type of semantic information is encoded in these keywords produced by non-experts, assuming that such tags express salient aspects of the image. We will investigate if the order in which the tags are produced matches a recent model for visual metaphor processing.

In general, during the morning lectures you will get acquainted with a number of tools developed for the identification and analysis of visual metaphors. After the lectures, you will identify and analyze metaphorical images in small groups. At the end of the week the groups you will give a short presentation about the analyses performed during the week.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “The VisMip procedure for visual metaphor identification in the wild”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Applying VisMip (hands-on session)

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “The VisMet Corpus”

9.45-10.30 Lecture “The three dimensions of visual metaphor analysis:

The annotations of VisMet materials”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphors on the 3 dimensions and discussing the analyses of the VisMet materials.

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Processing visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “How do abstract concepts emerge from images?”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing visual metaphors and reconstructing the operations

that allow abstract concepts to emerge from concrete instances.

Thursday 9.00-9.45 Lecture “The expert vs. the novice: what crowdsourced tags

reveal about visual metaphor understanding”

9.45-10.00 Coffee break

10.00-12.15 Analyzing the tags produced by internet users (content analysis)

Friday 9.00-12.15 Student presentations

6

Literature

 Bolognesi, M., van den Heerik, R., van den Berg, E. (under review). VisMet: an online corpus of visual metaphors. In Visual Metaphor: Structure and Process, ed. G. Steen. Amsterdam: John Benjamins.

 Forceville, C. 2008. Metaphor in pictures and multimodal representations. In R. Gibbs (ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought, 462-482. Cambridge: Cambridge University Press.

 Šorm, E. & Steen, G. under review. VISMIP: Towards a method for visual metaphor identification. In G.J. Steen (ed.) (under review), Visual metaphor: Structure and Process.

7

“Metaphor and argumentation”

Dr. J.H.M. Wagemans, University of Amsterdam

Course description

In this workshop we will explore the multifold relationship between metaphor and argumentation. What types of standpoints can be expressed by a metaphor? If a metaphor is used argumentatively, what type(s) of argument is/are involved? And how can the use of specific metaphors be resisted argumentatively?

During the morning lectures, you will get acquainted with a number of tools developed for the analysis of argumentation and learn how to use these tools for the purpose of reconstructing metaphors in argumentative discourse. After the lectures, you will collect and analyze examples of metaphor in argumentative discourse. At the end of the week, you will give a short presentation in which you identify the argumentative function of a specific metaphor as a standpoint or an argument, indicate its systematic place in a complex argumentation structure, identify the type(s) of argument that is/are instantiated, and provide an overview of associated criticisms and possibilities for resistance.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to argumentation theory”

9.45-10.30 Lecture “Metaphor in argumentative discourse”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Collecting examples of metaphor in argumentative discourse

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “A typology of propositions”

9.45-10.30 Lecture “Identifying argumentative elements in texts”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical standpoints

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Argumentation structures”

9.45-10.30 Lecture “Argument schemes”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical arguments

Thursday 9.00-9.45 Lecture “Resistance to metaphor”

9.45-10.00 Coffee Break

10.00-12.15 Analyzing examples of resistance to metaphor

Friday 9.00-12.15 Student presentations

Literature

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., & Wagemans, J.H.M. (2011). The pragma-dialectical method of analysis and evaluation. In R.C. Rowland, (Ed.), Reasoned Argument and Social Change: Selected Papers from the 17th Biennial Conference on Argumentation (pp. 25-47). Washington: National Communication Association.

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., Krabbe, E.C.W., Snoeck Henkemans, A.F., Verheij, H.B., & Wagemans, J.H.M. (2014). Handbook of Argumentation Theory. Dordrecht: Springer.

 Wagemans, J.H.M. (2016). Constructing a Periodic Table of Arguments. Paper available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2769833.

>

1

Winter School 2017

‘Metaphor identification and analysis’

Amsterdam, 22-27 January

Call for participants

The Metaphor Lab Amsterdam organizes its fifth summer/winter school in just as many years. The school is open for all PhD students and recent postdoc researchers who are interested in learning about the methods of metaphor identification and analysis developed in the Metaphor Lab Amsterdam. You will all learn (1) how to identify metaphor in language by means of MIPVU (Instructors: Tina Krennmayr and Susan Nacey). In addition, you may choose one of two other courses: either (2a) on visual metaphor identification and analysis along the same methodological lines (Instructor: Marianna Bolognesi) or (2b) on metaphor identification and analysis in relation to the argumentative function that metaphors can have in discourse, again along the same methodological lines (Instructor: Jean Wagemans). Apart from this, two general talks will be given by Gerard Steen about deliberate metaphor and resistance to metaphor, two recent hot topics in metaphor research that have come out of this methodological work in the recent past.

The school is taught by experienced, internationally well-known researchers in the field (for more detailed course descriptions, see below). It includes shared lunches and social outings in Amsterdam with the instructors. In the past, students have formed networks and friendships that persist to this day. Some have acquired subsequent funding for research stays in the Metaphor Lab Amsterdam, including an NWO visitor grant and a Marie Curie postdoc project.

The school starts on Sunday evening (22 January 2017) with an informal get-together, and then classes run from Monday morning until Friday (27 January) in the late afternoon.

Fee

The registration fee is 250 euros and covers instruction, instruction materials and lunches. The fee must be paid in advance.

We will award five fee waivers on the grounds of economic need. If you wish to become eligible for a fee waiver, you must submit a letter detailing the financial support system at your university and country. The request should document that you have no other alternative for fully financing course participation.

2

Registration

A maximum of 35 participants will be allowed. To apply please submit the following:

1) A one-page motivation letter; make sure to state which of the two options of (2a) visual metaphor identification analysis or (2b) metaphor and argumentation you prefer, and why.

2) A one-page CV, and

3) A brief letter of reference from your advisor.

Please email these documents to info@metaphorlab.org by no later than 12 pm DST, on Sunday 23 October 2016.

Notification of acceptance will be given by 31 October 2016.

Accommodation

Accommodation will be held in reservation in the low-budget Stay-Okay hotel, where rooms can be shared by more than one student. Prices vary by the number of occupants. Hotel reservations need to be made after notification of acceptance and are at your own cost.

Contact

For further questions, please contact us at info@metaphorlab.org

3

“Identifying Metaphor in Language ‒ Introducing MIPVU”

Dr. Tina Krennmayr, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Susan Nacey, Høgskolen i Innlandet

Course description

This course provides a thorough overview of the MIPVU procedure for identifying metaphors in discourse. After a brief introduction to the background and rationale for the development of MIPVU, participants are led step-by-step through the identification process, with guided hands-on exercises and group discussion. The course focuses on the identification of metaphors appearing in three different linguistic forms, all of which are first defined and exemplified: indirect metaphor, direct metaphor, and (to a lesser extent) implicit metaphor. Potential problematic issues and pitfalls at each step are explained and explored. By the end of the week, participants should be equipped to apply MIPVU to their own material and be able to justify why any particular lexical unit has (or has not) been identified as a metaphor-related word.

All accepted students will be invited to submit a brief sample of an English text from their own data in advance of the course, for possible group analysis.

Program

13:15-16:45 Monday to Friday

Each afternoon session will consist of an introductory lecture, followed by supervised group work. Active participation is required.

Monday:

Introduction to MIPVU –

 Background and rationale

 Metaphor types: indirect, direct, implicit

 Dictionaries as tools

 Procedural overview

Tuesday and Wednesday:

Working with MIPVU –

 Demarcation of lexical units

 Determination of the contextual sense

 Determination of the basic sense

 Evaluation of the distinction between contextual and basic meanings

 Relationship of comparison

Thursday:

Working with MIPVU –

 Direct metaphor

 Implicit metaphor

4

Friday:

Pulling it all together –

 Troubleshooting

 Collaboration

 Practice, practice, practice

Literature

Required reading:

• Part II in Nacey, S. (2013). Metaphors in learner English. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 65-124)

• Chapter 2 in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 25-42)

Recommended reading:

• The remaining chapters in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Biernacka, E., Dorst, A. G., Kaal, A. A., López-Rodríguez, I., & Pasma, T. (2010). Pragglejaz in practice: Finding metaphorically used words in natural discourse. In G. Low, Z. Todd, A. Deignan & L. Cameron (Eds.), Researching and applying metaphor in the real world (pp. 165-184). Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010a). Metaphor in usage. Cognitive Linguistics, 21(4), 757-788.

5

“Visual Metaphor: Identification, Analysis and Crowdsourced tags”

Dr. M. Bolognesi, University of Amsterdam

Course description

The goals of this course are threefold.

First we will first explore definitions and theories about visual metaphor, and its variability across different genres. We will then discuss open problems related to the identification and formalization of visual metaphors into A-is-B statements, and we will learn to apply the VisMip procedure, to identify visual metaphors in the wild.

Secondly, we will work on the VisMet corpus of visual metaphor, in order to refine and discuss the analyses of the visual metaphors currently included in the corpus. The discussion will be integrated on the corpus platform, and acknowledged in the corpus description.

Finally, we will work on a new tool that will be added soon to the corpus: the crowdsourced tags. Hundredths of internet users (not experts of metaphor) are currently tagging the Vismet images, through an online task using CrowdFlower. We will analyze the tags to investigate what type of semantic information is encoded in these keywords produced by non-experts, assuming that such tags express salient aspects of the image. We will investigate if the order in which the tags are produced matches a recent model for visual metaphor processing.

In general, during the morning lectures you will get acquainted with a number of tools developed for the identification and analysis of visual metaphors. After the lectures, you will identify and analyze metaphorical images in small groups. At the end of the week the groups you will give a short presentation about the analyses performed during the week.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “The VisMip procedure for visual metaphor identification in the wild”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Applying VisMip (hands-on session)

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “The VisMet Corpus”

9.45-10.30 Lecture “The three dimensions of visual metaphor analysis:

The annotations of VisMet materials”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphors on the 3 dimensions and discussing the analyses of the VisMet materials.

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Processing visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “How do abstract concepts emerge from images?”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing visual metaphors and reconstructing the operations

that allow abstract concepts to emerge from concrete instances.

Thursday 9.00-9.45 Lecture “The expert vs. the novice: what crowdsourced tags

reveal about visual metaphor understanding”

9.45-10.00 Coffee break

10.00-12.15 Analyzing the tags produced by internet users (content analysis)

Friday 9.00-12.15 Student presentations

6

Literature

 Bolognesi, M., van den Heerik, R., van den Berg, E. (under review). VisMet: an online corpus of visual metaphors. In Visual Metaphor: Structure and Process, ed. G. Steen. Amsterdam: John Benjamins.

 Forceville, C. 2008. Metaphor in pictures and multimodal representations. In R. Gibbs (ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought, 462-482. Cambridge: Cambridge University Press.

 Šorm, E. & Steen, G. under review. VISMIP: Towards a method for visual metaphor identification. In G.J. Steen (ed.) (under review), Visual metaphor: Structure and Process.

7

“Metaphor and argumentation”

Dr. J.H.M. Wagemans, University of Amsterdam

Course description

In this workshop we will explore the multifold relationship between metaphor and argumentation. What types of standpoints can be expressed by a metaphor? If a metaphor is used argumentatively, what type(s) of argument is/are involved? And how can the use of specific metaphors be resisted argumentatively?

During the morning lectures, you will get acquainted with a number of tools developed for the analysis of argumentation and learn how to use these tools for the purpose of reconstructing metaphors in argumentative discourse. After the lectures, you will collect and analyze examples of metaphor in argumentative discourse. At the end of the week, you will give a short presentation in which you identify the argumentative function of a specific metaphor as a standpoint or an argument, indicate its systematic place in a complex argumentation structure, identify the type(s) of argument that is/are instantiated, and provide an overview of associated criticisms and possibilities for resistance.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to argumentation theory”

9.45-10.30 Lecture “Metaphor in argumentative discourse”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Collecting examples of metaphor in argumentative discourse

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “A typology of propositions”

9.45-10.30 Lecture “Identifying argumentative elements in texts”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical standpoints

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Argumentation structures”

9.45-10.30 Lecture “Argument schemes”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical arguments

Thursday 9.00-9.45 Lecture “Resistance to metaphor”

9.45-10.00 Coffee Break

10.00-12.15 Analyzing examples of resistance to metaphor

Friday 9.00-12.15 Student presentations

Literature

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., & Wagemans, J.H.M. (2011). The pragma-dialectical method of analysis and evaluation. In R.C. Rowland, (Ed.), Reasoned Argument and Social Change: Selected Papers from the 17th Biennial Conference on Argumentation (pp. 25-47). Washington: National Communication Association.

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., Krabbe, E.C.W., Snoeck Henkemans, A.F., Verheij, H.B., & Wagemans, J.H.M. (2014). Handbook of Argumentation Theory. Dordrecht: Springer.

 Wagemans, J.H.M. (2016). Constructing a Periodic Table of Arguments. Paper available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2769833.

The International Conference on Current Issues of Arabic Language Teaching and Learning, Literature and Translation, Ahwaz, Iran, 2-3 February 2017
7th ISCA Workshop on 'Speech and Language Technology in Education' (SLaTE 2017), Stockholm, August 25-26, 2017

For more information, please see http://www.slate2017.org/


Job Announcements / Vacancies
Postdoc at UNC Chapel Hill, United States, deadline: November 15, 2016

The Carolina Postdoctoral Program for Faculty Diversity

The University of North Carolina at Chapel Hill

http://linguistics.web.unc.edu)

The stipend is $47,476 per calendar year. Funds are available for research expenses, including travel. Interested applicants who will have completed their doctoral degree no later than July 1, 2017 and no earlier than July 1, 2012 are eligible to apply. The primary criterion for selection is evidence of scholarship potentially competitive for tenure track appointments at the University of North Carolina and other research universities. An important secondary criterion is the support of prospective departments. Preference will be given to U.S. citizens and permanent residents. The University of North Carolina at Chapel Hill strongly encourages applications from African American, Native American and Hispanic American scholars.

Interested applicants should apply online at https://apps.research.unc.edu/postdoc_fd/.

Directions for the electronic submission are provided at the application site. For additional information, please visit the program website at http://research.unc.edu/carolina-postdocs/index.ht.... Questions may be directed to Program Coordinator Jennifer Pruitt in the Office of Postdoctoral Affairs at jennifer_pruitt@unc.edu.

Post-doctoral researcher position 'Computational modelling of human spoken-word recognition', Radboud University, Nijmegen, deadline: 20 November 2016

Coming up:Vacancy for a one-year post-doctoral researcher position

at theRadboud University, Nijmegen, The Netherlands

***Computational modelling of human spoken-word recognition ***

As a post-doctoral researcher, you will join the NWO-Vidifunded project 'Ignoring the merry in marry: The effect of individualdifferences in attention and proficiency on non-native spoken-word recognitionin noise'

headed by Dr. Odette Scharenborg. This project investigatesthe effect of noise on non-native spoken-word recognition using a range oftasks tapping into different processes underlying human spoken-wordrecognition, and the effect of individual differences in attention andproficiency on non-native spoken-word recognition in noise.

You will conduct research on or related to thecomputational modelling of human spoken-word recognition. Research will focuson determining the best method for the automatic classification of speechsegments, building a computational model of non-native human spoken-wordrecognition using Deep Neural Networks, running simulations and comparing themodel’s output with existing human data. You will communicate your findingsthrough papers in peer-reviewed research journals and at internationalconferences.

What we expect:

- You hold a PhD in artificial intelligence, computerscience, computational (psycho)linguistics, or a related discipline

- You have a good knowledge of speech and human and/orautomatic speech processing

- You have experience with computational modelling

- You have experience with Deep Neural Networks

- You have a good command of spoken and written English

- You have multiple journal publications, two of which asa first author

- You are a team player who enjoys working with peoplefrom different backgrounds

More information:

Odette Scharenborg

O.Scharenborg@let.ru.nl

http://odettescharenborg.ruhosting.nl

How to apply:

Please note: Only job applications uploaded via theuniversity website are taken into consideration. The job vacancy will soonbecome available via http://www.ru.nl/werken/alle-vacatures/

The application should consists of:

- Motivationletter

- CV

- Listof publications

- Namesof two referents

Closing date: Sunday 20 November 2016.

Starting date: The preferred starting date is 1 January2017.

Postdoc position on Affective Natural Language Generation, University of Twente, deadline: December 1, 2016

The University of Twente (research group: Human MediaInteraction) invites applications for a Postdoc position on Affective LanguageGeneration within a research project funded by The Netherlands Organization forScientific Research (NWO): Producing affective language: Content selection,message formulation and computational modeling.

This project studies the influence of emotion on languageproduction. It consists of two subprojects, investigating: (1) how theemotional states of speakers influence the language they produce and (2) howthe influence of emotion on language production can be modeled in computationaltools for affective natural language generation. The Postdoc will work on thesecond subproject, involving analysis and generation of affective text. Themain task will be the development and evaluation of novel computational toolsfor affective language generation, with possible applications in e.g.,dialogues with virtual characters or the generation of emotionally slantedsports reports. The subproject also includes analysis of affective texts toinform the computational model. The model will also build on the experimentalresults from the first subproject, which is carried out at Tilburg Universityin close cooperation with the University of Twente.

Your profile

For the position we seek a candidate with a background ina relevant area, preferably in Natural Language Generation (NLG) or Natural LanguageProcessing with an interest in NLG, but possibly also (in alphabetical order)in Artificial Intelligence, Computational Linguistics, Computer Science (with afocus on Natural Language Processing), or another related topic.

The applicant is a motivated researcher with goodprogramming skills, and has proven experience with computational modeling oflanguage and developing and evaluating natural language applications. Inaddition, she or he has an excellent command of English and good professional communicationskills. An interest in experimental research is considered an advantage.

Information and application

For more information on the position, please contact dr.Mariët Theune (m.theune@utwente.nl).The full project proposal is available upon request.

Applications should be sent before December 1, 2016through the link below and should include:

- A motivation letter,

- Curriculum Vitae,

- Title and abstract of your PhD dissertation,

- Two of your most relevant papers,

- Contact information of two references.

Our offer

We offer a fulltime position for three years in aninspiring multidisciplinary and international environment. In accordance withthe Collective Labour Agreement for Dutch Universities (CAO NU) the grossmonthly salary starts from € 3068 grossper month in the first year and will increase, depending on experience andqualifications. The University of Twente provides excellent facilities forprofessional and personal development, a holiday allowance (8%) and anend-of-year bonus (8.3%) and a number of additional benefits.

The organization

The University of Twente. We stand for life sciences andtechnology. High tech and human touch. Education and research that matter. Newtechnology which drives change, innovation and progress in society. TheUniversity of Twente is the only campus university in the Netherlands; dividedover five faculties we provide more than fifty educational programmes. TheUniversity of Twente has a strong focus on personal development and talentedresearchers are given scope for carrying out pioneering research.

The faculty of Electrical Engineering, Mathematics andComputer Science (EEMCS) comprises three disciplines that shape Information andCommunication Technology. ICT is more than communication. In almost everyproduct we use mathematics, electronics and computer technology and ICT nowcontributes to all of societies' activities. The faculty works togetherintensively with industrial partners and researchers in the Netherlands andabroad and conducts extensive research for external commissioning parties andfunders. The research which enjoys a high profile both at home andinternationally, has been accommodated in the multidisciplinary researchinstitutes MESA+, CTIT and MIRA.

Please apply online by following this link:

https://www.utwente.nl/en/organization/careers/vacancies/!/vacature/813982

>


The University of Twente (research group: Human MediaInteraction) invites applications for a Postdoc position on Affective LanguageGeneration within a research project funded by The Netherlands Organization forScientific Research (NWO): Producing affective language: Content selection,message formulation and computational modeling.

This project studies the influence of emotion on languageproduction. It consists of two subprojects, investigating: (1) how theemotional states of speakers influence the language they produce and (2) howthe influence of emotion on language production can be modeled in computationaltools for affective natural language generation. The Postdoc will work on thesecond subproject, involving analysis and generation of affective text. Themain task will be the development and evaluation of novel computational toolsfor affective language generation, with possible applications in e.g.,dialogues with virtual characters or the generation of emotionally slantedsports reports. The subproject also includes analysis of affective texts toinform the computational model. The model will also build on the experimentalresults from the first subproject, which is carried out at Tilburg Universityin close cooperation with the University of Twente.

Your profile

For the position we seek a candidate with a background ina relevant area, preferably in Natural Language Generation (NLG) or Natural LanguageProcessing with an interest in NLG, but possibly also (in alphabetical order)in Artificial Intelligence, Computational Linguistics, Computer Science (with afocus on Natural Language Processing), or another related topic.

The applicant is a motivated researcher with goodprogramming skills, and has proven experience with computational modeling oflanguage and developing and evaluating natural language applications. Inaddition, she or he has an excellent command of English and good professional communicationskills. An interest in experimental research is considered an advantage.

Information and application

For more information on the position, please contact dr.Mariët Theune (m.theune@utwente.nl).The full project proposal is available upon request.

Applications should be sent before December 1, 2016through the link below and should include:

- A motivation letter,

- Curriculum Vitae,

- Title and abstract of your PhD dissertation,

- Two of your most relevant papers,

- Contact information of two references.

Our offer

We offer a fulltime position for three years in aninspiring multidisciplinary and international environment. In accordance withthe Collective Labour Agreement for Dutch Universities (CAO NU) the grossmonthly salary starts from € 3068 grossper month in the first year and will increase, depending on experience andqualifications. The University of Twente provides excellent facilities forprofessional and personal development, a holiday allowance (8%) and anend-of-year bonus (8.3%) and a number of additional benefits.

The organization

The University of Twente. We stand for life sciences andtechnology. High tech and human touch. Education and research that matter. Newtechnology which drives change, innovation and progress in society. TheUniversity of Twente is the only campus university in the Netherlands; dividedover five faculties we provide more than fifty educational programmes. TheUniversity of Twente has a strong focus on personal development and talentedresearchers are given scope for carrying out pioneering research.

The faculty of Electrical Engineering, Mathematics andComputer Science (EEMCS) comprises three disciplines that shape Information andCommunication Technology. ICT is more than communication. In almost everyproduct we use mathematics, electronics and computer technology and ICT nowcontributes to all of societies' activities. The faculty works togetherintensively with industrial partners and researchers in the Netherlands andabroad and conducts extensive research for external commissioning parties andfunders. The research which enjoys a high profile both at home andinternationally, has been accommodated in the multidisciplinary researchinstitutes MESA+, CTIT and MIRA.

Please apply online by following this link:

https://www.utwente.nl/en/organization/careers/vacancies/!/vacature/813982

Senior-level (tenured) position in syntax, Harvard University, United States, December 1, 2016

Professor of Linguistics

Below you will find the details for the position including any supplementary documentation and questions you should review before applying for the opening. To apply for the position, please click the Apply for this Job link/button.

If you would like to bookmark this position for later review, click on the Bookmark link. If you would like to print a copy of this position for your records, click on the Print Preview link.

Bookmark this Posting | Print Preview | Apply for this Job

Position

Details

Title

Professor of Linguistics

School

Faculty of Arts and Sciences

Department/Area

Linguistics/Syntax

Position Description

The Department of Linguistics at Harvard University seeks to make a tenured appointment at the rank of Professor in the area of syntax, expected to be effective July 1, 2017. The selected candidate will teach and advise at the undergraduate and graduate levels. Applicants should have a distinguished record of innovative research and teaching; special importance will be attached to a research program that addresses centrally some of the interfaces of syntax with other subareas of linguistics and emphasizes the interconnectivity of linguistics with other fields of study. The successful candidate will be expected to provide leadership in guiding the future development of linguistics at Harvard. Teaching ability at the undergraduate and graduate levels and the ability to work well with colleagues are essential. Applicants are required to have a doctorate.

Basic Qualifications

Applicants are required to have a doctorate.

Additional Qualifications

Special Instructions

Please submit the following materials through the ARIeS portal (http://academicpositions.harvard.edu/7097):

1. Cover letter
2. Curriculum Vitae
3. Teaching statement (describing teaching approach and philosophy)
4. Research statement

Publications and other supporting materials may be solicited later. The deadline for receipt of materials is December 1, 2016.

Contact Information

Cheryl Murphy
Department Administrator
Dept. of Linguistics
Boylston Hall 306
617-495-4006

Contact Email

Clmurphy@fas.harvard.edu

Equal Opportunity Employer

We are an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability status, protected veteran status, or any other characteristic protected by law.

Minimum Number of References Required

Maximum Number of References Allowed

Supplemental Questions

Required fields are indicated with an asterisk (*).

Applicant Documents

Required Documents

1.Curriculum Vitae

2.Cover Letter

3.Statement of Teaching Philosophy

4.Statement of Research

Optional Documents


https://academicpositions.harvard.edu/postings/7102

Post doc scholarship, deadline: 15 December 2016

The Marica De Vincenzi Foundation invites application for apost doc scholarship to be used to spend a post doc period in a lab outside Italy. Candidates must hold the Italian nationality.

http://www.unitn.it/ateneo/bando/41700/dipartimento-di-psicologia-e-scienze-cognitive-avviso-di-selezione-per-il-conferimento-di-n1-assegno

Tenure-track position, Massachusetts Institute of Technology, deadline: December 15, 2016

Department of Linguistics and Philosophy Massachusetts Institute of Technology

77 Massachusetts Avenue, Building 32–D808

Cambridge, Massachusetts 02139–4307

http://linguistics.mit.edu/

Job Description

The Department of Linguistics & Philosophy at MIT invites applications for a tenure-track position at the Assistant Professor level, starting July 1, 2017. The appointment will be made in the area of Language Acquisition, with a specific interest in candidates whose research focuses on the nature of linguistic theory from the perspective of language development. We particularly seek candidates whose experimental or computational research on language development interacts productively with open questions in syntactic theory, but strongly welcome applicants whose interests span multiple sub-disciplines of linguistics. The successful applicant will be a leader in MIT’s Language Acquisition lab, but we also encourage applicants whose research includes a focus on interactions between linguistic theory and other issues in learning or language processing.

Applicants should submit a letter of application, curriculum vitae, copies of research papers, evidence of teaching ability, and three letters of reference. In addition, the application should include a statement outlining the applicant's research interests and plans, and the broader questions that this research promises to engage.

We prefer that applications and supporting materials be submitted on line, at the following web address: https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/8451

Materials submitted by mail should be sent to this address:

Chair, Linguistics Search Committee

Department of Linguistics and Philosophy

Massachusetts Institute of Technology

77 Massachusetts Ave., 32-D808

Cambridge, MA 02139-4307

Consideration of applications will begin on December 15, 2016. To ensure full consideration, applications should be complete and letters of recommendation received by this date, but we will consider all applications submitted until the position is filled.

Women and members of under-represented minorities are especially encouraged to apply. MIT is an Equal Opportunity Employer.

3 PhD fellowship positions, IMPRS, deadline: 4 January 2017

The International Max Planck Research School (IMPRS) forLanguage Sciences is recruiting to fill 3 PhD fellowship positions.

The call for applications is now open. The deadline forapplications is Wednesday, 4 January 2017. Start date for the successfulcandidates will be 1 September 2017.

You will find all information about the applicationprocedure at (http://www.mpi.nl/people/vacancies/imprs-2017-fellowships)

Kind regards,

Els den Os

IMPRS for Language Sciences Coordinator

More information:

http://www.mpi.nl/education/imprs-for-language-sciences

imprs@mpi.nl

PhD Position in language acquisition and bilingualism , Lyon, France, deadline: until filled

FIRST WORDS ACQUISITION OF FRENCH-PORTUGUESE BILINGUAL CHILDREN LIVING IN FRANCE

Application deadline: until the position is filled

Applicant’s education

This PhD financial support is primarily intended for students who have a master’s degree in linguistics or in cognitive sciences (and preferably a background in language development). The candidate should demonstrate a strong interest in (typical or atypical) early language acquisition. Foreign applications are welcomed provided that candidates have a mastery of French.

Requirements

A Master’s degree in the field of linguistics or cognitive sciences; Mastery of French and Portuguese and a good level in English ; Knowledge in the field of language acquisition ; Experience in linguistic oriented software like Phon or Clan will be a plus ; Knowledge in statistics will also be a plus.

PhD information

ASLAN Dynamique Du Langage

Project description

WP3 « from the individual to interaction »

Application procedure

sophie.Kern@cnrs.fr christophe.dossantos@univ-tours.fr

This email must include:

- A Curriculum Vitae listing degrees awarded, courses covered and marks obtained, publications and relevant experience;

- The candidate Master’s Thesis ;

- A motivation letter ;

- Reference letter(s).

Application deadline: until the position is filled

sophie.Kern@cnrs.fr christophe.dossantos@univ-tours.fr

Dynamique Du Langage – UMR5596 CNRS – Université Lumière Lyon 2

Institut des Sciences de l’Homme

Calls for papers for events
CfP: 40th GLOW colloquium, LUCL Leiden, March 14-18, 2017, deadline: 15 November 2016

Call for papers

The 40th GLOW colloquium will consists of a main colloquium(March 15th -17th), and three workshops (on March 14th).It will be organised and hosted

by the Leiden University Centre for Linguistics (https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/leiden-university-centre-for-linguistics).

GLOW 40 URL: https://glow2017.wordpress.com

Invited speaker:Hagit Borer (Queen Mary, University of London)

The main conference has no specific theme, thereforescholars are invited to submit and present papers within all areas ofgenerative linguistics.

The three workshops to be held on March 14th havethe following themes.

Workshop I: Syntax-Phonology Interface: What does Phonologyneed to know about Syntax and vice versa

Invited speaker: Eullàlia Bonet (Universitat Autònoma deBarcelona)

Workshop II: Compositionality at the Interfaces

Invited speaker: Maribel Romero (Universitaet Konstanz)

Workshop III: Heritage Language Knowledge and Acquisition

Invitedspeaker : Silvina Montrul (University of Illinois, Urbana-Champaign)

GLOW 40 will also be complemented by two special workshops,one hosted by Meertens (on March 13th) and one by the University ofAmsterdam and Meertens (March 18th, by invitation only).

March 13th:

The Interface Within:what relationships hold between prosody and melody?

This workshop takes place at the Meertens Institute,Amsterdam.

March 18th:(invited speakers only)

What happened to government?Workshop on the occasion of the retirement of Hans Bennis

This workshop takes place at the University Library,Amsterdam.

Deadline for submission of abstracts: 15 November, 2016

All submissions should be via Easy Chair: https://easychair.org/conferences/?conf=glow40

All papers submitted for the GLOW-40 main colloquium as wellas the workshops on 14th of March should adhere strictly to thefollowing guidelines:

- Abstracts must not exceed two A4 pages in length(including data and references), have one inch (2.5 cm) margins on all sides,be set in Times New Roman with a font size no smaller than 12pt and single linespacing.

- Examples, tables, graphs, etcetera must be integrated intothe text of the abstract, rather than collected at the end.

- The abstract must be completely anonymous: nothing in theabstract, the title, or the name of the document should identify the author(s).

- At most two submissions per author, at most one of whichcan be single-authored.

- Authors may submit the same abstract to both the maincolloquium and one of the workshops, and it must be made clear what theauthors’ preference is should the abstract be accepted to both.

Only submissions inpdf-format will be accepted.

CfP: The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, 2-3 February 2017, deadline: 30 November 2016

The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

2-3 February, 2017

The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguisticsis organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz and Imam Khomeini International University.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in either English or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field;knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study.Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

Top selected papers of the conference will be published as a book. However, all the received papers will be indexed in CIVILICA.

http://www.llld.ir/

CfP: Artificial Intelligence and Theorem Proving (AITP 2017), Austria, March 26-30, 2017, deadline: December 1, 2016

CALL FOR CONTRIBUTIONS

Artificial Intelligence and Theorem Proving,

AITP 2017

March26-30, 2017, Obergurgl, Austria

http://aitp-conference.org/2017

Deadline: December 1, 2016

https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2017

BACKGROUND

Large-scale semantic processing and strong computerassistance of mathematics and science is our inevitable future. Newcombinations of AI and reasoning methods and tools deployed over largemathematical and scientific corpora will be instrumental to this task. The AITPconference is the forum for discussing how to get there as soon as possible,and the force driving the progress towards that.

TOPICS

- AI andbig-data methods in theorem proving and mathematics.

- Collaborationbetween automated and interactive theorem proving.

- Common-sensereasoning and reasoning in science.

- Alignment andjoint processing of formal, semi-formal, and informal

libraries.

- Methods forlarge-scale computer understanding of mathematics and science.

- Combinationsof linguistic/learning-based and semantic/reasoning methods.

SESSIONS

There will be several focused sessions on AI for ATP, ITPand mathematics, modern AI and big-data methods, and several sessions withcontributed talks.

The focused sessions will be based on invited talks anddiscussion oriented.

CONFIRMED PARTICIPANTS/SPEAKERS

Cameron Freer, Gamalon Labs

Georges Gonthier, INRIA Saclay

Thomas C. Hales, University of Pittsburgh John Harrison,Intel

Andreas Holmstrom

Cezary Kaliszyk, University of Innsbruck MichaelKohlhase, FAU Erlangen-Nurnberg Tim Rocktäschel, University College LondonStephan Schulz, DHBW Stuttgart Christian Szegedy, Google Josef Urban, CzechTechnical University Robert Veroff, University of New Mexico

CONTRIBUTED TALKS

We solicit contributed talks. Selection of those will bebased on extended abstracts/short papers of 2 pages formatted witheasychair.cls.

Submission is via EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2017).

DATES

Submission deadline: December 1, 2016

Author notification: December 23, 2016

Conference registration: January 20, 2017 Camera-readyversions: February 1, 2017

Conference: March 26-30, 2017

POST-PROCEEDINGS

We will consider an open call for post-proceedings in anestablished series of conference proceedings (LIPIcs, EPiC, JMLR) or a journal(AICom, JAR, JAIR).

PROGRAM COMMITTEE

Jasmin Christian Blanchette, INRIA Nancy Ulrich Furbach,University of Koblenz Deyan Ginev, Jacobs University Bremen Thomas C. Hales(co-chair), University of Pittsburgh Sean Holden, University of CambridgeGeoffrey Irving, Google Cezary Kaliszyk (co-chair), University of InnsbruckJens Otten, University of Oslo Claudio Sacerdoti Coen, University of BolognaStephan Schulz (co-chair), DHBW Stuttgart Geoff Sutcliffe, University of MiamiJosef Urban (co-chair), Czech Technical University

LOCATION AND PRICE

The conference will take place from March 26 to March 30in the stunning scenery of the Tyrolean Alps in the Obergurgl Conference Center

(http://www.uz-obergurgl.at/)of the University of Innsbruck. Obergurgl is a picturesque village located atan altitude of 2000m, a 1-hour drive from Innsbruck. It offers a variety of winter-sportactivities such as skiing, snowshoeing and hiking at this time of the year. Thetotal price for accommodation, food and registration for the four days will bearound 500 EUR.

ORGANIZERS

Cezary Kaliszyk and Josef Urban

CfP: Grote Taaldag, Utrecht, 4 februari 2017, deadline: 9 december 2016

(for English please scrolldown)

DE GROTE TAALDAG

De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatief van de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 4 februari 2017. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag ende ANéLA TTiN(Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag. De Grote Taaldag vindt plaats op Drift 21 en 25 in Utrecht. Onderdeel van deze dag is ook het jaarlijkse Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs en de LOT Populariseringsprijs uitgereikt worden.

Aanmelding

De kosten voor de gehele dagbedragen €15 voor senior AVT/Anéla-leden en €12,50 voor junior AVT/Anéla-leden (promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen). Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk13 januari 2017 aan te melden (via de website van de AVT: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) en vóór deze datum het inschrijfgeld over te maken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen betalen via automatische incasso.

Abstract indienen

Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven, kan uiterlijk 9 december 2016 een samenvatting van maximaal 170 woorden indienen via de website van de AVT (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing inhet Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). Delezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.

Letop: abstracts worden alleen in behandeling genomen als de sprekers zich vóór 9 december ook hebben aangemeld en de bijdrage hebben betaald.

Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, verdient het aanbeveling contact op te nemen met Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl). Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari verschijnen op de website: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alleAVT- en Anéla-leden gestuurd.

Publicaties

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguisticsin the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks die sinds 1991 door John Benjamins wordt gepubliceerd (http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). Linguistics in the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundelverschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de review procedure.Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘openaccess’ toegankelijk is via de website van Benjamins.

Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics.

We kijken er naar uit u op 4 februari in Utrecht tezien!


THE GROTE TAALDAG

The next Grote Taaldag,co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 4 February 2017. The GroteTaaldag combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) andthe Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The Grote Taaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag also hosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.

Registration

The registration fee is €15 for senior AVT/Anéla members and €12,50 for junior AVT/Anéla members (PhDstudents, MA students and unaffiliated linguists). The fee includes lunch,coffee and tea, and drinks afterwards. You are kindly requested to register andpay the conference fee by bank transfer by13 January 2017 at the latest. For registration, please go to the AVTwebsite (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt); payment details are mentioned on the registration form. Onsite payment is only possible through direct debit (no cash payments).

Abstract submission

All AVT and Anéla members ar einvited to submit an abstract for the Grote Taaldag 2016. Abstracts should besubmitted no later than 9 December 2016.They should not exceed 170 words, and should be submitted through the AVTwebsite (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Members can submit no more than 2 abstracts (1 as first author, 1 asco-author). Talks last 20 minutes, plus 5 minutes for questions.

Important note: abstracts will only be considered by the committee ifthe speakers also register and pay the conference fee by 9 December 2016.

You should receive an automatic confirmation of your submission. If not, please contact Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl). The available slots in the programme will be filled on a first-come-first-served basis.

The programme will be finalised in January, when it will appear on the following website: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. A programme booklet will also be sent to all AVT and Anéla members by e-mail.

Publications

Following the GTD-dag, AVTmembers are invited to submit a written version of their talk to Linguistics in the Netherlands, an internationallyrenowned and peer-reviewed journal published by John Benjamins (http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). An attractive aspect of Linguistics in the Netherlands is itsspeed of publication: the journal appears at most six months after notificationof acceptance. A new advantage is that every volume of Linguistics in the Netherlands will become available via openaccess two years after publication.

Anéla members can submit a written version of theirtalk for publication in The Dutch Journalof Applied Linguistics.

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 4February!

CfP Workshop 'The Interface Within', Amsterdam, March 13, 2017, deadline: January 1, 2017

The Interface Within
What Relationships Hold between Prosody and Melody?

Dates: Workshop March 13, 2017. Deadline: January 1, 2017
Notification of acceptance: January 31, 2017 Submission of handouts/slides: March 1, 2017
Invited speakers: Harry van der Hulst; Violeta Martínez-Paricio, Shanti Ulfsbjornin
Location: Meertens Instituut, Amsterdam, the Netherlands.

Description
It has been long known that suprasegmental and segmental phonology are to a large extent separate domains, playing out differently in empirical domains such as language change and language acquisition, in their interaction with other modules (there is more mutual visibility between prosody and syntax, whereas segmental phonology seems to interface more clearly with phonetics). Also, in many frameworks, they are represented with different formal tools (e.g. metrical vs. autosegmental phonology).

At the same time, the two dimensions of phonology clearly sometimes interact, as in phenomena as diverse as vowel reduction, formation at foot boundaries, most phenomena related to sonority, etc. To the extent we can therefore break up the two into different ‘modules’ of grammar, they need to interface at some point.

What is the nature of this interface? Is it the traditional skeleton, under one of its guises (moras, x-slots, …)? Is there not really an interface and are there two sides of one coin? Is prosody merely a projection of segmental content?

We would like to promote a discussion on the insights of various approaches to this issue with respect to both (observational/descriptive/explanatory) adequacy and theoretical consistency/elegance. Hence, the following are among the questions we invite the participants to discuss:

• Which are the relevant empirical generalisations to be taken into account and how do theories fare with respect to these?
• Which is the most elegant theory and what does elegance mean in this domain?
• What are the consequences of the choice being made for theories of the interface with morphosyntax, language aquisition, language change, etc.?

Among the empirical battlefields on which to test the approaches just mentioned, (in)visibility could play a decisive role. E.g. what are the melodic properties that are relevant/visible to prosody? Why is it that stress cares about vowel height but not

about place (the difference between /i/ and /e/ is important but not the difference between /i/ and /u/)? Why is it that tone can easily see laryngeal features but hardly any other feature? And where, for that matter, does a phenomenon such as tone fall under this division?

Abstracts for 30 minutes talks (followed by 15 minutes of discussion) and/or posters should be submitted to Edoardo.Cavirani@meertens.knaw.nl before January 1, 2017. There is no page limit for the abstracts, although 500 page abstracts might have a slightly lower chance of being accepted. Please indicate if you have a preference for a handout or a poster, or don’t care.

We require all accepted speakers to submit an extended handout or slides to us before March 1, 2017, so that participants can prepare themselves for the discussion.

Organisers: Bert Botma (Leiden University), Edoardo Cavirani, Ben Hermans, Marc van Oostendorp (Meertens Institute, Amsterdam), Francesc Torres-Tamarit (CNRS)

This workshop is a GLOW Workshop. Please note that the GLOW Conference takes place in Leiden in the week immediately following March 13; the program includes a workshop on the phonology-syntax interface on March 14. See the conference website for details. The workshop we are proposing here takes place at the Meertens Institute, in Amsterdam. By locating this workshop at the Meertens Institute the Meertens-organizers want to inaugurate the institute’s new building.
The trip from Amsterdam to Leiden takes approximately 30 minutes by train.

CfP: Anéla/VIOT Juniorendag 2017, 13 April 2017, deadline: 27 January 2017

English follows Dutch

http://www.anela.nl/files/cache/d2f3fa1fb629eb6a65917b8aa345c2bc.JPGAnéla/VIOT Juniorendag 2017

Callfor Abstracts

Op donderdag13 april wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOTgeorganiseerd, dit keer aan de Universiteit Utrecht. Op de Juniorendag kunnenstudenten, recentelijk afgestudeerden en promovendi op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik,taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informelesfeer hun bachelorscriptie, masterscriptie of promotieonderzoek presenteren.Zowel mondelinge presentaties als posterpresentaties zijn welkom.Degene met de beste poster zal beloond worden met een prijs. Ook zal dejaarlijkse Anéla/VIOT Scriptieprijs worden uitgereikt aan de beste BA- ofMA-scriptie binnen de toegepaste taalkunde.

Alsje wilt presenteren op de Juniorendag, dien dan vóór vrijdag 27januari 2017, 17:00 uur een samenvatting van je onderzoek in via http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstr....Abstracts mogen maximaal 200 woorden lang zijn en mogen geen persoonlijkeinformatie (bijv. naam, universiteit/instituut, adres) bevatten. Geef bij hetindienen van je abstract aan of je voorkeur hebt voor een mondelingepresentatie of een posterpresentatie. Je mag kiezen of je in het Nederlands ofEngels wil presenteren. N.B.: de taal van je abstract is de taal waarin je zalpresenteren.

Eindfebruari laten we je weten of je abstract is geaccepteerd. Voor verdereinformatie kun je een e-mail sturen naar juniorendag2017@gmail.com.


On Thursday13 April 2017, the annual junior research day (Juniorendag) of Anélaand VIOT (the Dutch-Flemish associations for applied linguistics and discoursestudies) will be organized, this time at the University Utrecht. At the Juniorendag,undergraduate students, graduate students, and PhD candidates in the fieldof applied linguistics (language use, language acquisition,language teaching, discourse, or communication) can present their bachelorthesis, master thesis, or PhD research in a rather informal setting. Both oralpresentations and poster presentations are welcome. The presenter with the bestposter will receive a prize. In addition, the annual Anéla/VIOT Thesis Prizewill be awarded to the best BA or MA thesis in applied linguistics.

Ifyou want to present at the Juniorendag, please upload an abstractof your research before Friday 27 January 2017, 5:00pm, at http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstr....Abstracts should not exceed 200 words and should not include any personalinformation (e.g. name, university/institute, address). Please indicate whetheryou prefer an oral or a poster presentation. You can choose to present in Dutchor English, but please note: the language of your abstract is the language youwill present in.

Notificationsof acceptance will be sent at the end of February. For further information,contact us at juniorendag2017@gmail.com.

CfP: WoLLIC 2017, London, UK, July 18-21, 2017, deadline: March 14, 2017

WoLLIC 2017

24th Workshop on Logic, Language, Information andComputation

July 18-21, 2017

University College London (UCL), London, UK

SCIENTIFIC SPONSORSHIP

Interest Group in Pure andApplied Logics (IGPL)

The Association for Logic,Language and Information (FoLLI)

Association for SymbolicLogic (ASL)

European Association forTheoretical Computer Science (EATCS)

European Association forComputer Science Logic (EACSL)

ACM Special Interest Group on Logic and Computation(ACM-SIGLOG) (TBC)

Sociedade Brasileira deComputação (SBC)

Sociedade Brasileira deLógica (SBL)

ORGANISATION

Department of ComputerScience, University College London, London, UK

School of ElectronicEngineering and Computer Science, Queen Mary College, London, UK

Centro de Informática,Universidade Federal de Pernambuco, Brazil

HOSTED BY

Department of ComputerScience, University College London, London, UK

CALL FOR PAPERS

WoLLIC is an annualinternational forum on inter-disciplinary research involving formal logic,computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meetingincludes invited talks and tutorials as well as contributed papers. Thetwenty-fourth WoLLIC will be held at the School of Electronic Engineeringand Computer Science, Queen Mary College, London, UK, from July 18th to21st, 2017. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), theInterest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association forLogic, Language and Information (FoLLI), the European Association forTheoretical Computer Science (EATCS), the European Association for ComputerScience Logic (EACSL), the Sociedade Brasileira de Computação (SBC), and theSociedade Brasileira de Lógica (SBL).

PAPER SUBMISSION

Contributions are invited onall pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics.Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing andprogramming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof andbelief; proof mining, type theory, effective learnability; formalmethods in software and hardware development; logical approach to naturallanguage and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundationalaspects of information organization, search, flow, sharing, and protection;foundations of mathematics; philosophy of mathematics; philosophicallogic. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarlyexposition accessible to the non-specialist, including motivation, background,and comparison with related works. Articles should be written in the LaTeXformat of LNCS by Springer (see authors instructions at http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).They must not exceed 12 pages, with up to 5 additional pages for references andtechnical appendices. The paper's main results must not be published orsubmitted for publication in refereed venues, including journals and otherscientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented atthe meeting by one of its authors. Papers must be submitted electronically atthe WoLLIC 2017 EasyChair website. (Please go to http://wollic.org/wollic2017/instructions.html forinstructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Mar14, 2017, and the full paper by Mar 21, 2017 (firm date). Notifications areexpected by Apr 22, 2017, and final papers for the proceedings will be due byMay 6, 2017 (firm date).

PROCEEDINGS

The proceedings of WoLLIC2017, including both invited and contributed papers, will be published inadvance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition,abstracts will be published in the Conference Report section of the LogicJournal of the IGPL, and selected contributions will be published as a specialpost-conference WoLLIC 2017 issue of a scientific journal (to be confirmed).

INVITED SPEAKERS

Hazel Brickhurst (Bristol) (TBC)

OfraMagidor (Oxford University, UK)

Peter O'Hearn (UCL) (TBC)

Nicole Schweikardt (Humboldt) (TBC)

Fan Yang (Delft University, The Netherlands)

Boris Zilber (Oxford University, UK)

STUDENT GRANTS

ASL sponsorship of WoLLIC2017 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant(deadline: May 1st, 2017). See http://www.aslonline.org/studenttravelawards.html fordetails.

IMPORTANT DATES

Mar 14, 2017: Paper title andabstract deadline

Mar 21, 2017: Full paperdeadline

Apr 22, 2017: Authornotification

May 6, 2017: Final versiondeadline (firm)

PROGRAMME COMMITTEE

MatthiasBaaz (University of Technology, Vienna, Austria)

John Baldwin(University of Illinois at Chicago, USA)

Dana Bartozová(Universidade de São Paulo, Brazil)

Agata Ciabattoni(University of Technology, Vienna, Austria)

WalterDean (University of Warwick, UK)

Erich Grädel (RWTHAachen, Germany)

Volker Halbach(University of Oxford, UK)

Juliette Kennedy (Helsinki University, Finland)(Chair)

Dexter Kozen(Cornell University, USA)

Janos Makowsky(Technion - Israel Institute of Technology, Israel)

Larry Moss(indiana University, USA)

AlessandraPalmigiano (Delft University, The Netherlands)

Mehrnoosh Sadrzadeh (Queen Mary, UK)

Sonja Smets(Amsterdam University, The Netherlands)

Asger Törnquist(Københavns Universitet, Denmark)

Rineke Verbrugge(University of Groningen, The Netherlands)

Andrés Villaveces(Universidad Nacional, Colombia)

Philip Welch(University of Bristol, UK)

STEERING COMMITTEE

Samson Abramksy, Johan vanBenthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Ulrich Kohlenbach, DanielLeivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria dePaiva, Ruy de Queiroz, Jouko Väänänen.

ORGANISING COMMITTEE

AlexandraSilva(Univ College London, UK) (Local co-chair)

Mehrnoosh Sadrzadeh (Queen Mary, UK) (Local co-chair)

Paulo Oliva (Queen Mary, UK)

JamesBrotherston(Univ College London, UK)

Anjolina G. de Oliveira (U FedPernambuco)

Ruy de Queiroz (U Fed Pernambuco)(co-chair)

FURTHER INFORMATION

Contact one of the Co-Chairsof the Organising Committee.

WEB PAGE

http://wollic.org/wollic2017/

CfP: Conference TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2017), Czech Republic, August 27-31, 2017, deadline: March 31, 2017


The twentieth anniversary InternationalConference on

TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2017)

Praha (Prague), Czech Republic

August 27-31, 2017

http://www.tsdconference.org

TSD HIGHLIGHTS

* Invited speakers: Tomas Mikolov and other eminentpersonages with various

expertise coveringspeech modeling, acoustic-phonetic decoding, dialogue

systems, andsemantics have been asked to give their respective pieces of

speech.

* TSD is traditionally published by Springer-Verlag andregularly listed in

all majorcitation databases: Thomson Reuters Conference Proceedings

Citation Index,DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC, COMPENDEX, etc.

* TSD offers high-standard transparent review process -double blind, final

reviewersdiscussion.

* TSD will take place in the historical centre of Prague,the Capital of

the CzechRepublic in co-operation with the Institute of Formal and

AppliedLinguistics, Faculty of Mathematics and Physics of the Charles

University.

* TSD provides an all-service package (conference accessand material, all

meals, one socialevent, etc.) for an easily affordable fee starting at

290 EUR forstudents and 360 EUR for full participants.

TSD SERIES

TSD series have evolved as a prime forum for interactionbetween researchers in both spoken and written language processing from allover the world. Proceedings of the TSD conference form a book published bySpringer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI)series. The TSD proceedings are regularly indexed by Thomson Reuters ConferenceProceedings Citation Index. LNAI series are listed in all major citationdatabases such as DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC, or COMPENDEX.

TOPICS

Topics of the 20th anniversary conference will include(but are not limited

to):

SpeechRecognition (multilingual, continuous, emotional speech,

handicappedspeaker, out-of-vocabulary words, alternative way of

featureextraction, new models for acoustic and language modelling).

Corpora andLanguage Resources (monolingual, multilingual, text, and

spoken corpora,large web corpora, disambiguation, specialized

lexicons,dictionaries).

Speech andSpoken Language Generation (multilingual, high fidelity

speechsynthesis, computer singing).

Tagging, Classificationand Parsing of Text and Speech (multilingual

processing,sentiment analysis, credibility analysis, automatic text

labeling,summarization, authorship attribution).

SemanticProcessing of Text and Speech (information extraction,

informationretrieval, data mining, semantic web, knowledge

representation,inference, ontologies, sense disambiguation, plagiarism

detection).

IntegratingApplications of Text and Speech Processing (machine

translation,natural language understanding, question-answering

strategies,assistive technologies).

AutomaticDialogue Systems (self-learning, multilingual,

question-answering systems, dialogue strategies, prosody in dialogues).

MultimodalTechniques and Modelling (video processing, facial

animation,visual speech synthesis, user modelling, emotion and

personalitymodelling).

PROGRAM COMMITTEE

All program committee members are listed on theconference web pages:

http://www.tsdconference.org/tsd2017/index.php?page=committees

OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the event is English, however,papers on issues related to text and speech processing in languages other thanEnglish are strongly encouraged.

IMPORTANT DATES

March 31, 2017 ............ Deadline for submission ofcontributions

May 10, 2017 .............. Notification of acceptance orrejection

May 31, 2017 .............. Deadline for submission of camera-readypapers

August 27-31, 2017 ........ TSD2017 conference date

The proceedings will be provided on flash drives in formof navigable content. Printed books will be available for extra fee.

CONFERENCE FEES

The conference fee depends on the date of payment and onthe participant's status (full or student). It includes one copy of theconference proceedings (on a USB flash drive), refreshments/coffee breaks,lunches and dinners, opening dinner, welcome party, mid-conference social eventadmissions, and organizing costs. In order to lower the fee as much aspossible, the accommodation and the conference trip are not included in it thistime.

Full participant:

earlyregistration by May 31, 2017 - CZK 10 000 (approx. 360 EUR)

lateregistration by August 1, 2017 - CZK 11000 (approx. 400 EUR)

on-siteregistration - CZK 12 000 (approx. 444 EUR)

Student (reduced):

earlyregistration by May 31, 2017 - CZK 8 000 (approx. 290 EUR)

late registrationby August 1, 2017 - CZK 8 700 (approx.322 EUR)

on-siteregistration - CZK 10 000 (approx. 360 EUR)

Please, keep in mind that the fees are preliminary andthey may slightly change in the future. We are also doing our best to find a way to reduce the fees forstudents.

LOCATION

Praha (Prague)--also called The City of a Hundred Spiresor The Heart of Europe--is situated in the very centre of Bohemia on the banksof the river Vltava. There live more than 1.2 million people in themetropolitan area.

Thus, Praha is considered the centre of science, highereducation, culture, economy and authorities.

The city is divided into ten districts. Each of themoffers its own charming atmosphere predicated upon its rich history. A good example can be the Jewish Quarter(Josefov) known especially for the legend of Golem and famous writer FranzKafka. Then, walking the Parizska street (said to be the most luxurious streetin the city), there is the Old Town Square.

One of the most important squares of the city renownedfor the rare Prague Astronomical Clock (Orloj), number of galleries, BethlehemChapel and a monument of religious reformer Jan Hus.

The next place of interest can be found in the area ofthe New Town. The Wenceslas square with the monument of St. Wenceslas, thepatron saint of the Czech state, is the longest square of the republic. Itscapacity is fully used by various shops, restaurants, clubs and street artists.Also the renaissance revival-styled building of National Museum, which is nowunder reconstruction, is situated on the upper end of the square.

Modern art and architecture together with technicalmastery demonstration are represented by the Zizkov Television Tower, theDancing House (Fred and Ginger Building) or the Stefanik's Observatory on thePetrin hill located in the neighbourhood of the quarter Hradcany. Also Krizik'slight fountain or Industrial Palace in the area of the Holesovice Showgroundare worth seeing.

However, the dominant feature of the skyline is stillcreated by the Prague Castle and the Gothic St. Vitus Cathedral spires. TheGolden Lane heading down to the Lesser Town shows the tiny and colorfulmedieval houses. There are many bridgesconnecting the banks of the Vltava River.

However, only one of them is well known in the wholeworld--the Charles bridge. Czech King and Holy Roman Emperor Charles IVpromoted its construction in the 14th century. The bridge is 520 metres longand stands for a connection between the Lesser Town and the Old Town. It wasbuilt in the Gothic style as well as the St. Vitus Cathedral.

Charles IV was also the founder of the University, whichnow proudly bears his name--The Charles University. It is one the world'soldest universities and with 17 faculties, 3 institutes, 6 centres of teaching,research and development it is also the largest and best rated university inthe Czech Republic. The students can choose some of the 642 courses within 300of accredited degree programmes in the field of medicine, law, theology, pharmacy,arts, science, mathematics and physics, education, social sciences, physicaleducation and sports, and humanities.

We are justifiably very proud of the fact that the campusof the Charles University is going to host the TSD2017 conference.

ABOUT CONFERENCE

The conference is organized by the Faculty of AppliedSciences, University of West Bohemia, Pilsen, the Faculty of Informatics,Masaryk University, Brno, and the Institute of Formal and Applied Linguistics,Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University.

The TSD2017 organizing committee has again applied forTSD2017 to be recognized as an INTERSPEECH 2017 satellite event.

Venue:

Faculty ofMathematics and Physics of the Charles University

Mala StranaCampus - "S" Building

Malostranskenam. 2/25

CZ-118 00 Praha1

Accommodation:

Orea HotelPyramida ****

Belohorska 24

CZ-169 00 Praha6

CONTACT

The preferred way of contacting the conference organizingcommittee is writing an e-mail to:

Mrs RomanaStrapkova, TSD2017 Conference Secretary

E-mail: tsd2017@tsdconference.org

Phone: (+420)736 664 500

All paper correspondence regarding the conference shouldbe addressed to:

TSD2017 - KIV

Fakultaaplikovanych ved

Zapadoceskauniverzita v Plzni

Univerzitni 8

CZ-306 14 Plzen

Czech Republic

Fax: (+420) 377632 402 -- Please, mark the faxed material with large

capitals 'TSD'on top.

TSD 2017 conference web site: http://www.tsdconference.org/tsd2017

Extra
Call for project proposals: joint CLARIAH – Netherlands eScience Centre, deadline: 15 November 2016

AcceleratingScientific Discovery in the Arts and Humanities

CLARIAH and the NetherlandseScience Center invite researchers whose main area of expertise is in the Artsand Humanities to submit a proposal in this call.

Purpose

The purpose of thisCall for Proposals is to enable researchers working in the Arts and Humanitiesto address compute-intensive and/or data-driven problems within their researchand to contribute to a generic and sustainable eScience infrastructure.

When to apply

The deadline for themandatory proposal abstract is 15November 2016, 14:00 CET and the deadline for full proposalsis 16 December2016, 14:00 CET.

Information Event

To allow allinterested applicants to get acquainted with the approach and structure of theNetherlands eScience Center, the role of the eScience Research Engineers, withCLARIAH and with the technologies being implemented and applied by the eScienceCenter and CLARIAH, an information event will be organized at the eScienceCenter on 1 November2016, 13:30 - 16:30 (no registration required).

more information is on the CLARIAH-website

KEETJE HODSHON PRIJS 2017 voor Taalwetenschappen, deadline: 1 januari 2017

KEETJE HODSHON PRIJS 20187

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de J.C. Ruigrok Stichting een prijs van € 12.500,- beschikbaar stelt ter bekroning van geesteswetenschappelijk onderzoek. In het jaar 2017 zal de prijs bestemd zijn voor onderzoek op het gebied van de Taalwetenschappen.

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2012 of daarna gepromoveerd zijn. De prijs wordt toegekend aan één onderzoeker en is bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek.

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verzoekt hoogleraren, resp. andere ervaren deskundigen in de desbetreffende wetenschappen, aanbevelingen in te dienen voor de toekenning van de prijs. Deze aanbevelingen zullen worden beoordeeld door een Commissie van leden van de Maatschappij uit het overeenkomstige vakgebied. De aanbevelingen moeten worden ondertekend door tenminste twee hoogleraren aan Nederlandse universiteiten, resp. andere terzake deskundigen. Zij dienen een omschrijving te bevatten van het onderzoek waarvoor toekenning van de prijs wordt gevraagd, alsmede een curriculum vitae, een lijst van publicaties van de aanbevolene en drie exemplaren van het proefschrift.

De aanbevelingen, te richten aan de secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. mr. A. Soeteman, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem, worden ingewacht vóór 1 januari 2017.

De toekenning van de Keetje Hodshon Prijs geschiedt door het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na advies van bovengenoemde, door een bestuurslid van deze Maatschappij gepresideerde commissie.

Voor meer informatie over de Keetje Hodshon Prijs en andere prijzen beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting verwijzen we naar onze website www.khmw.nl

Prof. mr. A. Soeteman

secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen

De Keetje Hodshon Prijs voor de Taalwetenschappen werd in 2013 toegekend aan Dr. S.A.M. Lestrade, in 2009 aan Mevr. Dr. S. Unsworth, in 2005 aan Dr. O.A. Crasborn, in 2001 aan Dr. C.H. Reintges, in 1997 aan Mevr. Dr. C.H.M. Kroon; de Prins Bernard Fonds Prijs in 1993 aan Mevr. Dr. I. Sluiter, in 1989 aan Dr. M.J. Moortgat, in 1985 aan Dr. P.C. Muysken en Dr. W. Zonneveld en in 1981 aan Dr. J. ´t Hart.