September 9th, 2016

  

 	
	
LOT Announcements / events
Oproep LOT populariseringsprijs 2017, deadline inzendingen: 17 oktober 2016

Aan alle taalkundigen in Nederland en(Nederlandstalig) België

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschaplooft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van hetvervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over eentaalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komendepublicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor ditdoel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen,boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites et cetera.Alleen publicaties met een verschijningsdatum tussen 1 sept 2015 en 31 oktober2016 kunnen worden voorgedragen.
De bijdrage dient in het Nederlands terapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door eenin Nederland of België werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienende essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk temaken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse of Belgische taalkundigeonderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordelinginzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse of Belgische taalkundige een reedsgepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragenvoor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden.Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titelbijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een doorhet LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad oftijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op hetTaalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla,samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs.Het Taalgala zal op zaterdag 4 februari 2017 plaatsvinden in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is17 oktober 2016. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOTPopulariseringsprijs, Trans 10, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar
LOT@uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending.De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit vanhet taalkundig onderzoek en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien onderaan dezeweb-pagina:

http://lotschool.nl/populariseringprijs

Namens het LOT-bestuur,
Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur

Save the date: LOT Winter school 2017, Nijmegen, 9-20 January 2017

Utrecht has hosted 150 PhD- and Research Master students in Linguistics during the last two weeks (LOT Summer school). Eighteen lecturers taught an impressive range of courses, the city of Utrecht enchanted the foreign students and all participants enjoyed this linguistic beginning of the summer.

Save-the-date

At the LOT office we are already looking forward. Together with the colleagues in Nijmegen, we are putting together the programme of the next Winter School from 9 to 20 January 2017 in Nijmegen. Remember to visit our website for updates!

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Gebaren tijdens hetspreken horen bij je taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/gebaren-tijdens-het-spreken-horen-bij-je-taal
Gebaren maken tijdens het spreken: het komt in alle talen voor. Amerikaanseonderzoekers ontdekten met hulp van blinde mensen dat je deze gebaren nietkopieert van anderen. Je maakt ze vanzelf, passend bij je moedertaal.

Redactioneel: Pleidooi voor de geesteswetenschappen
http://www.kennislink.nl/publicaties/pleidooi-voor-de-geesteswetenschappen
Het is de Maand van de Filosofie. Een goed moment om ons te bezinnen op hetbelang van de alfa- of geesteswetenschappen. Want die raken steeds meer uit degratie, omdat het praktisch nut minder aan de oppervlakte ligt dan bij demeeste praktijkstudies. Maar juist in een tijd waarin computers ons steeds meerwerk uit handen nemen, zouden we veel waarde moeten hechten aan uniekmenselijke competenties, zoals taalgevoel en filosofisch denken.

Eerste bewijs voor complexe grammatica bij Japanse koolmees
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-bewijs-voor-complexe-grammatica-bij-japanse-koolmees
De roep van de Japanse koolmees bezit een eigenschap die voorheen uniek werdverondersteld voor mensentaal. De mezen kunnen betekenisvolle klankreeksencombineren tot nieuwe klankreeksen met een eigen betekenis. Dit lijkt sterk opde manier waarop mensen woorden tot zinnen combineren. Aldus concludeerde eenteam onderzoekers onlangs in Nature.

'Met een vliegtuig vol Nederlandse proefpersonen naar een Finse scanner'
http://www.kennislink.nl/publicaties/met-een-vliegtuig-vol-nederlandse-proefpersonen-naar-een-finse-scanner
Pim Levelt stond aan de wieg van het Max Planck Instituut voorPsycholinguïstiek in Nijmegen. Tien jaar na zijn afscheid als hoogleraar bliktKennislink met hem terug. Wat is er sinds het begin van zijn carrière allemaalveranderd in het taalonderzoek? En welke gevaren kleven er aan de vele nieuwemogelijkheden?


Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
ACLC seminar 'The development of fast word recognition', Amsterdam, September 9, 2016

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, zaal 404

September 9 2016, 15.15-16.30 uur

dr. Patrick Snellings, Developmental Psychology group, Department of Psychology, University of Amsterdam

presents

The development of fast word recognition: orthography, phonology and attentional resources

The abstract can be found on the ACLC website:here

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Taalwetenschap, Spuistraat 134, room 4.02.
For more information: aclc-fgw@uva.nl, tel. 020-5252543

UiL OTS Colloquium by Gertjan van Noord (RUG), Utrecht, 15 september 2016

Gertjan van Noord

University of Groningen

Large-scale Automated SyntacticAnalysis of Dutch

In this presentation, we willdescribe some aspects of the Alpino parser, and some recent attempts (mostly invain) at improving the parser. Alpino is a hybrid system in which ahand-written grammar and large dictionary is combined with a statistical disambiguationcomponent. The disambiguation component uses cooccurence information extractedfrom large treebanks for improved disambiguation accuracy (van Noord 2010). Wedescribe a recent experiment to add "word embedding" features to thedisambiguation component, building on ideas in Mikolov et al, 2013. We compareword embedding features with the original disambiguation approach, and we alsoreport on the combination of the two techniques.

September 15th -Gertjan van Noord

October 20th -Marc van Oostendorp & Nicoline van der Sijs

November 17th - HugoQuené

December 15th - HansHoeken

January 19th - t.b.a.

February 16th - t.b.a.

April 20th - t.b.a

May 18th - t.b.a

June 15th - t.b.a

Overviewsessions 2016-2017

September 15th 2016

15:30 Drift 21– Room 1.05

Followed bydrinks!

UiL-OTS COLLOQUIUM

New Syntax-Interface season starts september 19. Note: changes in time & location

We are happy to announce a newseason of Syntax Interface lectures, which starts September 19th. Our firstspeakers this season are Martin Everaert and Riny Huybregts. Please note thatthis meeting will take place at a different time and location thanthe other meetings! This first meeting will take place at 13:15 atJanskerkhof 13, room 0.06 (stijlkamer).

We have many more greattalks planned. Here is the schedule of the entire season:

•19 September (at a different time & location): Martin Everaert & RinyHuybregts (Utrecht University)

•3 October: Jan Don (University of Amsterdam)

•10 October: Bernat Bardagil-Mas (Rijksuniversiteit Groningen)

•24 October: Miloje Despic (Cornell University)

•7 November: Lisa Cheng (Leiden University)

•21 November: Marko Hladnik, Norbert Corver and Sterre Leufkens (UtrechtUniversity)

• 5 December: Seid Tvica (Universityof Amsterdam)

Except for the kickoff meeting,the regular meetings will now take place from 15:15 till 16:30, at Trans8, room 0.19, Utrecht. For more information on the talks please check outour website: www.uu.nl/syntax-interface.

We are looking forward to seeing youthis season.

Kind regards,

Myrthe Bergstra, Jorik van Engelandand Lotte Dros-Hendriks


Lecture 'How do the languages we speak shape the ways we think?' by Lera Boroditsky (UCSD), Utrecht University, September 29, 2016

'How do the languages we speak shape the ways we think?' by Lera Boroditsky, Associate Professor of Cognitive Science, UCSD

Abstract:

Humans communicate with one another using 7,000 or so different
languages, and each language differs from the next in innumerable ways.
Do people who speak different languages think differently? Do languages
merely express thoughts, or do they secretly shape the very thoughts we
wish to express? Are some thoughts unthinkable without language? The
question of whether the languages we speak shape the ways we think has been at the center of controversy for centuries, and with good reason.
At stake are basic questions all of us have about ourselves, human
nature, and reality. Why do we think the way we do? Why does the world
appear to us the way it does? I will discuss research conducted around
the world and focus on how language shapes the way we think about color, space, time, causality, and agency.


Date: September 29, 2016


Location:

Marnixzaal at Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK),

Domplein 4

Utrecht


Time: 3 PM

2017 Nijmegen Lectures, Max Planck Institute for Psycholinguistics/Radboud University Nijmegen, January 23-25, 2017

The 2017 Nijmegen Lectures will take place January 23-25and will feature lectures by Gary S. Dell, Professor of Linguistics andPsychology from the University of Illinois at Urbana-Champaign, http://www.psychology.illinois.edu/people/gdell

The Nijmegen Lectures are a series of lectures in the areaof language sciences, offered each year by the Max Planck Institute forPsycholinguistics and the Radboud University Nijmegen.

Workshops / Conferences / Symposia
International Scientific Conference 'Teaching Chinese as a foreign language', Wroclaw, Poland, September 7-9, 2016

Teaching Chinese as a foreign language

Working with speakers of the language belonging to different language groups

Invitation to a Conference

In recent years, we have observed an unparalleled increase in international contacts in different areas of activities all over the world. Increasing contacts impact on increasing interest in foreign languages learning. Teaching foreign language have the same features in many areas in all cases, regardless of the people all over the world choose both foreign languages from the same language group as their native language, but many of them also choose language from different language group. What are the features of working with students in such situation? Is teaching language from different language group student native language is more or less difficult than teaching language from the same language group? How to work with such students? What place in such teaching takes modern technologies?

The University of Wroclaw, Hanban and Confucius Institute at the University of Wroclaw

invite you to the International Scientific Conference “Teaching Chinese as a foreign language.

Working with speakers of the language belonging to different language groups ”. During the conference, we suggest the following topics:

 characteristics of teaching different groups of students;

 didactics and methodology of teaching foreign languages;

 distance learning in teaching of foreign languages;

 the hardest points in teaching foreign languages;

 modern programs of teaching foreign languages;

 modern technologies in teaching foreign languages;

 theory and practise of teaching foreign languages;

We do invite philological researchers, foreign language teachers and methodologists, linguists and e-learning specialists researchers, especially in sinology. We do invite senior researchers as well as doctoral students.

The conference will be hosted by the Confucius Institute at the University of Wroclaw, Poland, on September 7th – 9th, 2016. The language of the conference is English.

Proposals are now invited for individual papers or posters. Proposals must be attached as anonymous, and must not contain more than 300 words (in English). They should be submitted by 31st May 2016 to the conference e-mail: teaching.chinese@uwr.edu.pl

Proposals sent by doctoral students should be approved by their supervisors (not in the proposal text, which must remain anonymous, but with the supervisor’s address in the CC field).

The proposals will be accepted upon revision by the scientific committee by 15th June 2016.

The final programme of the conference will be released by 30th June 2016.

Papers will be grouped into various sessions dedicated to the different topic areas of discussion. A poster session is also planned, unless there are fewer than 10 poster proposals sent and/or accepted.

Additional information:

In case of too many applications, selection will be made by the scientific committee of the conference. The members of the scientific committee are:

 Prof. Hu Yonghong (Co-Director of Confucius Institute at University of Wroclaw),

 ...

Every speech should last no more than 20 minutes, followed by a 10 minutes discussion.

The registration fee is € 120.

Discounted fee for doctoral students is € 80 and for accompanying persons € 60.

Fees should be paid by bank transfer to the following account:

IBAN: PL 80 1090 2398 0000 0001 2002 5457

SWIFT: WBKPPLPP

Address and data for payment:

Uniwersytet Wrocławski

Plac Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

“Teaching Chinese as a foreign language”

The transfer fee should be covered by the paymaster

The fees should be paid by 25th June 2016.

The conference fee includes meals, accommodation and conference proceedings.

We would like to declare that we do not possess the capacity to reimburse any travel expenses.

19th International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE, Brno, Czech Republic, 12-16 September 2016

*********************************************************
TSD 2016 - PRELIMINARY ANNOUNCEMENT
*********************************************************

Nineteenth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2016)
Brno, Czech Republic, 12-16 September 2016
http://www.tsdconference.org/

The conference is organized by the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, and the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen. The conference is supported by International Speech Communication Association.

Venue: Brno, Czech Republic


TSD SERIES

TSD series evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world.
Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series.

The TSD 2016 conference will be accompanied by a one-day satellite workshop

Community-based Building of Language Resources, CBBLR

The main topic of the workshop is directed at building new language
resources, especially for languages with no or too little existing
language resources. The workshop is organized in cooperation with the
HaBiT CZ-NO project Consortium, submissions from other resource
development projects are more than welcomed. The workshop submissions
will undergo two separate review processes - the best papers which will
succeed in both review processes (by the TSD 2016 Conference PC and
CBBLR Workshop 2016 PC) will be published in the TSD 2016 Springer
Proceedings, all other accepted CBBLR workshop papers will be published
in a separate proceedings with ISBN. The CBBLR workshop will take
place on September 12 2016 in the conference venue.

The TSD 2016 conference will be directly followed by a meeting of the working groups and management committee of the

ISCH COST Action IS 1305
European Network of e-Lexicography (ENeL)
http://www.elexicography.eu/


TOPICS

Topics of the conference will include (but are not limited to):

Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,
text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,
specialized lexicons, dictionaries)

Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional
speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,
alternative way of feature extraction, new models for
acoustic and language modelling)

Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
(morphological and syntactic analysis, synthesis and
disambiguation, multilingual processing, sentiment analysis,
credibility analysis, automatic text labeling, summarization,
authorship attribution)

Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high
fidelity speech synthesis, computer singing)

Semantic Processing of Text and Speech (information
extraction, information retrieval, data mining, semantic web,
knowledge representation, inference, ontologies, sense
disambiguation, plagiarism detection)

Integrating Applications of Text and Speech Processing
(machine translation, natural language understanding,
question-answering strategies, assistive technologies)

Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,
question-answering systems, dialogue strategies, prosody in
dialogues)

Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial
animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions
and personality modelling)

Papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.


PROGRAM COMMITTEE

Elmar Noeth, Germany (general chair)
Eneko Agirre, Spain
Genevieve Baudoin, France
Vladimir Benko, Slovakia
Paul Cook, Australia
Jan Cernocky, Czech Republic
Simon Dobrisek, Slovenia
Kamil Ekstein, Czech Republic
Karina Evgrafova, Russia
Darja Fiser, Slovenia
Eleni Galiotou, Greece
Radovan Garabik, Slovakia
Alexander Gelbukh, Mexico
Louise Guthrie, United Kingdom
Jan Hajic, Czech Republic
Eva Hajicova, Czech Republic
Yannis Haralambous, France
Hynek Hermansky, USA
Jaroslava Hlavacova, Czech Republic
Ales Horak, Czech Republic
Eduard Hovy, USA
Maria Khokhlova, Russia
Daniil Kocharov, Russia
Miloslav Konopik, Czech Republic
Ivan Kopecek, Czech Republic
Valia Kordoni, Germany
Siegfried Kunzmann, Germany
Natalija Loukachevitch, Russia
Bernardo Magnini, Italy
Vaclav Matousek, Czech Republic
France Mihelic, Slovenia
Roman Moucek, Czech Republic
Hermann Ney, Germany
Karel Oliva, Czech Republic
Karel Pala, Czech Republic
Nikola Pavesic, Slovenia
Maciej Piasecki, Poland
Agnieszka Mykowiecka, Poland
Josef Psutka, Czech Republic
James Pustejovsky, USA
German Rigau, Spain
Leon Rothkrantz, The Netherlands
Anna Rumshisky, USA
Milan Rusko, Slovakia
Mykola Sazhok, Ukraine
Pavel Skrelin, Russia
Pavel Smrz, Czech Republic
Petr Sojka, Czech Republic
Stefan Steidl, Germany
Georg Stemmer, Germany
Marko Tadic, Croatia
Tamas Varadi, Hungary
Zygmunt Vetulani, Poland
Pascal Wiggers, The Netherlands
Yorick Wilks, United Kingdom
Marcin Wolinski, Poland
Victor Zakharov, Russia


FORMAT OF THE CONFERENCE

The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.

Social events including a trip in the vicinity of Brno will allow for additional informal interactions.


CONFERENCE PROGRAM

The conference program will include oral presentations and poster/demonstration sessions with sufficient time for discussions of the issues raised.


IMPORTANT DATES

March 15 2016 ............ Submission of abstract March 22 2016 ............ Submission of full papers May 15 2016 .............. Notification of acceptance May 31 2016 .............. Final papers (camera ready) and registration August 8 2016 ............ Submission of demonstration abstracts August 15 2016 ........... Notification of acceptance for
demonstrations sent to the authors September 12-16 2016 ..... Conference date

The contributions to the conference will be published in proceedings that will be made available to participants at the time of the conference.


OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the conference is English.


ADDRESS

All correspondence regarding the conference should be addressed to

Ales Horak, TSD 2016
Faculty of Informatics, Masaryk University
Botanicka 68a, 602 00 Brno, Czech Republic
phone: +420-5-49 49 18 63
fax: +420-5-49 49 18 20
email: tsd2016(removeme)tsdconference.org

The official TSD 2016 homepage is: http://www.tsdconference.org/tsd2016


LOCATION

Brno is the second largest city in the Czech Republic with a population of almost 400.000 and is the country's judiciary and trade-fair center. Brno is the capital of South Moravia, which is located in the south-east part of the Czech Republic and is known for a wide range of cultural, natural, and technical sights.
South Moravia is a traditional wine region. Brno had been a Royal City since 1347 and with its six universities it forms a cultural center of the region.

Brno can be reached easily by direct flights from London, Munich, or Eindhoven and by trains or buses from Prague (200 km) or Vienna (130 km).

LogiCon workshop, Utrecht, 19-20 September 2016

LogiConworkshop, 19-20 September, 2016, Utrecht

Weare happy to announce our workshop Logic in Language and in Conversation (LogiCon),which will be held on 19-20 September 2016 in Utrecht at Kargadoor,Oudegracht 36.

Organisers

RickNouwen

YaronMcNabb

DominiqueBlok

StavroulaAlexandropoulou

Invitedspeakers

MariaAloni (UvA)

SusanRothstein (Bar Ilan University)

LukaCrnič (Hebrew University of Jerusalem)

EmmanuelChemla (ENS)

Program

Monday,
September 19th


9:00-9:30

Coffee/Tea

9:30-10:30

Invited Speaker: Emmanuel Chemla – TBA

10:30-10:45

Coffee Break

10:45-11:30

Michael Franke and Bob van Tiel – Exclusive disjunction: Implicature or…

11:30-12:15

Matthijs Westera – Explaining Exhaustivity in terms of Attentional Quantity

12:15-13:15

POSTER SESSION

13:15-14:45

Lunch break

14:45-15:30

Brian Buccola – Bare numerals and scalar implicatures in generic sentences

15:30-16:15

Lisa Bylinina, Heidi Klockmann and Jakub Dotlačil – Unstable groups

16:15-16:30

Coffee Break

16:30-17:30

Invited Speaker: Susan Rothstein – TBA

17:30-18:30

BorrelTuesday, September 20th


9:00-9:30

Coffee/Tea

9:30-10:30

Invited Speaker: Luka Crnič – TBA

10:30-10:45

Coffee Break

10:45-11:30

Hedde Zeijlstra – On the locality and the strength of NPI and PPI licensing

11:30-12:15

Andreea Nicolae – A new take on shielding and locality of anti-licensing of PPIs

12:15-13:00

Jolijn Sonnaert – A Kite Analysis of Person

13:00-14:30

Lunch break

14:30-15:15

Matthew Mandelkern and Jacopo Romoli – Parsing, Presuppositions, and Structure in the Calculation of Local Contexts

15:15-16:00

Yasutada Sudo and Jacopo Romoli – An Anti­Presuppositional Account of Lifetime Effects

16:00-16:15

Coffee Break

16:15-17:15

Invited Speaker: Maria Aloni – TBA

Theworkshop dinner will take place on Monday, September 19, at 19:30, at LE:EN. If you wish to join the dinner(€50 pp), please send an e-mail to S.Alexandropoulou@uu.nl by Monday,September 12.

Update Symposium ‘Neerlandistiek met stijl’, Universiteit Leiden, 30 september 2016

Symposium Neerlandistiek met stijl

30 september 2016, 10:00-17:15 uur

Universiteit Leiden

Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Arie Verhagen als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden

vrijdag 30 september een symposium over een onderwerp dat Arie nauw aan het hart ligt: stilistiek in de Neerlandistiek.

Het centrale thema van het symposium Neerlandistiek met stijl is de gedachte van Arie dat de studie van stijl de verbindende schakel kan vormen tussen de subdisciplines binnen de neerlandistiek. Op het symposium komen de verschillende perspectieven op stijl en stilistiek vanuit de taalkunde, taalbeheersing en letterkunde aan bod.

Programma

9:30-10:00

Ontvangst

10:00-10:15

Opening door Ton van Haaften (Universiteit Leiden)

10:15-10:45

Arie Verhagen Direct, (vrij) indirect, of gewoon iets eigenaardigs: grammatica en retorica van de Nederlandse inquit-constructie

10:45-11:15

José Sanders De werking van perspectief

11:15-11:30

Koffiepauze

11:30-12:00

Michael Burke (University College Roosevelt, Universiteit Utrecht)

Stilistiek: De anatomie van een discipline

12:00-12:30

Jaap de Jong (Universiteit Leiden)

Het geheim van het journalistieke stijlboek

12:30-13:00

Timothy Colleman (Universiteit Gent)

Stijl vanuit constructiegrammaticaal perspectief

13:00-14:15

Lunch

14:15-14:45

Henk Pander Maat Wat is stilistische variatie (en wat niet)?

14:45-15:15

Karina van Dalen-Oskam (Huygens ING / Universiteit van Amsterdam)

Onzichtbare taal. Stilometrie en literatuurwetenschap

15:15-15:45

Gerard Steen (Universiteit van Amsterdam)

Stijl tussen taal en communicatie: een genre-analytisch perspectief

15:45-16:15

Koffiepauze

16:15-17.15

o.l.v. Ton van Haaften (Universiteit Leiden) over de stelling:

Zonder stilistiek geen neerlandistiek: de studie van stijl is noodzakelijk voor verdergaande integratie van de taalkunde, letterkunde en taalbeheersing binnen de neerlandistiek

17.15-19.00

Borrel

Aanmelden kan (tot uiterlijk 21 september) met een berichtje naar neerlandistiekmetstijl@gmail.com o.v.v. naam en affiliatie.

Kosten voor deelname bedragen 25 euro, hierbij zijn inbegrepen: koffie en thee tijdens het symposium, lunch en de afsluitende borrel. De aanmelding is definitief zodra de betaling is ontvangen. Het bedrag kan worden overgemaakt door te klikken op de volgende link: https://frontoffice.paylogic.nl/?event_id=111309&point_of_sale_id=1931

Organisatoren: Ronny Boogaart (Universiteit Leiden), Maarten van Leeuwen (Universiteit Leiden) en Ninke Stukker (Rijksuniversiteit Groningen). Contact: neerlandistiekmetstijl@gmail.com

https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2016/09/neerlandistiek-met-stijl


Workshop 'Dynamics of Language Contact in Amazonia', ACLC, Amsterdam, October 14, 2016

Dynamics of Language Contact in Amazonia

Amsterdam Center for Language and Communication

(C0.01), Singel 425, 1012 WP Amsterdam

Date: October 14, 2016

Programme

Language contact and interaction in indigenous Amazonia

Affix borrowability in Amazonia and beyond

An avoidance register as a mechanism for lexical borrowing in Shiwiar

Linguistic hybridity: a case study in the Kotiria community

Classifiers and noun classification in Kakua. A window beyond the Vaupés past?

If you have any questions please contact Kees Hengeveld (p.c.hengeveld@uva.nl) or Frank Seifart (f.c.seifart@uva.nl).

For abstracts see below.


Abstracts

Classifiers and noun classification in Kakua: A window beyond the Vaupés past?

Katherine E. Bolaños, University of Amsterdam

Noun classes and classifiers are recognized as two separate phenomena in the typology of nominal classification systems. The former one characterized as systems with a small set of typically bound morphemes that are used for agreement marking on various elements in a clause (Dixon 1986; Grinevald [Craig] 1986, 2000). Whereas the latest one, on the other hand, are (usually free) forms that are not used as agreement markers and that display a large set of members (cf. Allan 1977; Senft 2000, 2007; Croft 1994).

For many Amazonian languages, however, and as argued by Grinevald & Seifart (2004, see also Seifart & Payne 2007, Seifart 2007, Seifart 2010) such a strict division between noun classes and classifier systems does not accurately account for the properties of nominal classification systems of many languages of the area, where both defining properties of noun classification and classifiers, converge into one same system.

Kakua, spoken in the linguistic area of the Vaupés, represents one example of such language, where a set of morphosyntactically bound nouns, having anaphoric and derivation functions, have also a distinctive semantic profile denoting primarily gender(feminine), and shape and texture for (primarily) inanimate nouns. The noun classification system in Kakua, closely resembles the classificatory system found in most languages of the Vaupés area, even though it has its deviations from what is found in other Kakua’s neighboring languages. Furthermore, many of the classifiers in Kakua show ample evidence of having developed through contact with neighboring languages, many presumably from Arawak sources.

The goal of this talk is twofold: Firstly, I aim to present the ways in which Kakua have developed a classifier system (perhaps going towards a larger set of members of this system), mainly through contact with other neighboring Vaupés languages. Secondly, I pretend to explore some languages beyond the Vaupés area borders, and show some striking similarities, of forms and functions, of classifiers found in languages not evidently close to the Vaupés linguistic area. One of such examples is shown in Table 1 below:

Table 1: Classifier forms for ‘tree-like shapes’ in some Amazonian languages

Form/semantics

Kakua (Kakua-Nɨkak)

Shiwilu (Kawapana)

subm.)

Zaparoan languages

subm.)

Ocaina & Witoto (Witotoan. c.f., Seifart 2007:439)

-na ‘tree’, ‘tree-like forms’, ‘tree-shaped’

-na

-na

-na

-na

Although the forms seen in Table 1 above are indeed too short (morphophonologically speaking) and allow for a ‘chance’ interpretation, it is at the same time intriguing that such a form denotes such similar semantics, perhaps opening a window to a past history of a broader contact that transcended the Vaupés area.

References:

Allan, Keith. 1977. Classifiers. Language 53, 285-311.

Croft, William. 1994. Semantic universals in classifier systems. Word 45:145-171.

Dixon, R. M. W. 1986. Noun classes and noun classification in typological perspective. In Noun Classes and Categorization, 105–12. Colette Craig (ed.). Amsterdam: John Benjamins.

Grinevald (Craig), Colette, ed. 1986. Noun classes and categorization. Amsterdam: John Benjamins.

Grinevald, Colette. 2000. A morphosyntactic typology of classifiers. In Systems of Nominal Classification, 50–92. Gunter Senft (ed.). New York: Cambridge University Press.

Grinevald, Colette, and Frank Seifart. 2004. Noun classes in African and Amazonian languages: Towards a comparison. Linguistic Typology8, no. 2:243–85.

Seifart, Frank. 2007. The prehistory of nominal classification in Witotoan languages. International Journal of American Linguistics 73: 411-445.

Seifart, Frank. 2010. Nominal classification. Language & Linguistics Compass 4: 719-736.

Seifart, Frank & Doris Payne. 2007. Nominal classification in the North West Amazon: Issues in areal diffusion and typological characteristics. International Journal of American Linguistics 73: 281-287.

Senft, Gunter. 2000. What do we really know about nominal classification systems? In Systems of nominal classification, 11-49. Gunter Senft (ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Senft, Gunter. 2007. Nominal classification. In The Oxford handbook of cognitive linguistics, 676-696. Dirk Geeraerts & Hubert Cuyckens (eds.). Oxford: Oxford University Press.

Valenzuela, Pilar. submitted. Classifiers in Shiwilu, a Kawapanan language of Northwestern Amazonia.

Language contact and interaction in indigenous Amazonia

Patience L. Epps, University of Texas at Austin

There is a growing recognition of the scale and intensity of interactive networks that must have linked indigenous peoples of the Amazon basin and beyond prior to and for some time after European arrival. The effects of contact among indigenous languages provide important clues to the dynamics of this interaction; however, until recently we have had very little in the way of systematic assessment of these contact effects. In this talk, I draw on a large-scale survey assessing contact in lexicon and grammar across dozens of indigenous languages of northern Amazonia, and consider the implications of these effects for a deeper understanding of their speakers’ histories. Patterns of borrowing shed light on the quantity and quality of interactions, including social imbalances, interactions among peoples with agricultural vs. hunter-gatherer orientations, trade networks and their fluctuations over time, and ritual exchanges. These patterns also allow us to contrast the dynamics and outcomes of interaction among indigenous groups with those involving colonial entities: Indigenous interactions have tended to involve language maintenance, grammatical convergence, and relatively limited lexical borrowing, whereas contact between indigenous and European languages has involved a different ecology favoring more code-switching, heavier lexical borrowing, and language shift.

An avoidance register as a mechanism for lexical borrowing in Shiwiar

Martin Kohlberger, Leiden University/James Cook University

Instead, they used an avoidance register.Most of the Shiwiar avoidance terms seem to be lexical borrowings from neighbouring languages.This provides a mechanism for lexical borrowings in a very specific semantic domain, and confirms Epps’s observation that investigating specialised discourse may be key in understanding the particularities of lexical borrowings in some Amazonian languages.

Affix borrowability in Amazonia and beyond

Frank Seifart (University of Amsterdam, University of Cologne)

References

Borrowed Morphology, 47–80. (Language Contact and Bilingualism). Berlin, New York: De Gruyter Mouton.

Contact Linguistics. Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes. Oxford: Oxford University Press.

Diachronica 29(4). 471–504.

Seifart, Frank. 2013. AfBo: A world-wide survey of affix borrowing. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. http://afbo.info.

Borrowed Morphology, 27–46. (Language Contact and Bilingualism). Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.

Linguistic hybridity: a case study in the Kotiria community

Kristine Stenzel, Federal University of Rio de Janeiro

This paper discusses language practice, ideology, and identity construction among the Kotiria (East Tukano), an indigenous people of the multilingual Vaupés region in northwestern Amazonia. Based on detailed analysis of speech from a young Kotiria girl, it presents a case study of dissonance between reported language ideology — founded on the notion of ‘linguistic

loyalty’ and presumably resulting in norms of monolingual speech — and actual language practice in this region. Drawing from current sociocultural linguistic theory on code-switching and multilingualism, it concludes that the alternations observed in this sample of spontaneous and unguarded speech cannot be explained by appealing to notions of difference, but are motivated by discourse-pragmatic considerations linked to previously unidentified connections between ‘indexical ideology’ and linguistic practice. Rather than looking for a divergence explanation for language alternation, it postulates a hybrid solution that indicates the existence of an as-yet unacknowledged ‘multilingual’ speech genre. It provides both a context-specific and data-driven look at language use in the multilingual Vaupés, and offers a theoretical contribution to our more general understanding of ideology and local speech practices in multilingual contexts.

TIME 2016, Technical University of Denmark, October 17-19, 2016

TIME 2016

23rd International Symposium on Temporal Representation and Reasoning

Final Call for Papers

http://time2016.compute.dtu.dk

TIME 2016 takes place at the Technical University of Denmark.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Aim

---------------------------------

TIME 2016 aims to bring together researchers interested in reasoning about temporal aspects of information in any area of Computer Science. The symposium, currently in its 23rd edition, has a wide remit and intends to cater to both theoretical aspects and well-founded applications. One of the key aspects of the symposium is its interdisciplinarity, with attendees from distinct areas such as artificial intelligence, database management, logic and verification, and beyond. Submissions of high-quality papers describing research results are solicited. Submitted papers should contain original, previously unpublished content, should be written in English, and must not be simultaneously submitted for publication elsewhere. Submitted papers will be refereed for quality, correctness, originality, and relevance. The symposium will encompass three tracks on temporal representation and reasoning in (1) Artificial Intelligence, (2) Databases and (3) Logic and Verification.

The Artificial Intelligence track includes, but is not limited to:

- temporal aspects of agent- and policy-based systems

- spatial and temporal reasoning

- reasoning about actions and change

- planning and planning languages

- ontologies of time and space-time

- belief and uncertainty in temporal knowledge

- temporal learning and discovery

- time in problem solving (e.g. diagnosis, scheduling)

- time in human-machine interaction

- temporal information extraction

- time in natural language processing

- spatio-temporal knowledge representation systems

- spatio-temporal ontologies for the semantic web

- constraint-based temporal reasoning

- temporal preferences

The Database track includes, but is not limited to:

- temporal data models and query languages

- temporal query processing and indexing

- temporal data mining

- time series data management

- stream data management

- spatio-temporal data management, including moving objects

- data currency and expiration

- indeterminate and imprecise temporal data

- temporal constraints

- temporal aspects of business processes and ECA systems

- real-time databases

- time-dependent security policies

- privacy in temporal and spatio-temporal data

- temporal aspects of multimedia databases

- temporal aspects of e-services and web applications

- temporal aspects of distributed systems

- temporal aspects and big data

- temporal aspects in NoSQL databases

- temporal data warehouses

- temporal healthcare databases and warehouses

- time series analysis and mining

- semistructured temporal data

- novel applications of temporal database management

- novel visualizations and interfaces for temporal data

- experiences with real applications

The Logic and Verification track includes, but is not limited to:

- specification and verification of systems

- verification of web applications

- synthesis and execution

- model-checking algorithms and implementations

- verification of infinite-state systems

- reasoning about transition systems

- temporal architectures

- temporal logics for distributed systems

- temporal logics for games and open systems

- temporal logics of knowledge

- hybrid systems and real-time logics

- cyber-physical systems

- tools and practical systems

- temporal issues in security

Submission

---------------------------------

Submissions should be in PDF format (with the necessary fonts embedded). They must be formatted according to the IEEE guidelines and must not exceed 10 pages (US letter format); over-length submissions may be rejected without review.

Submissions will be handled electronically by EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=time2016.

Accepted papers will be presented at the symposium and included in the proceedings, which is planned to be published by the Conference Publishing Services (CPS), as usual within the TIME series. Acceptance of a paper is contingent on one author registering for and presenting the paper at the symposium.

As in previous years, it is planned that the authors of the best papers of the conference will be invited to submit an extended version of their contribution to a special issue of a well-respected computer science journal.

Important Dates

---------------------------------

Full papers due: June 20th, 2016

Notification: July 25th, 2016

Final version due: August 10th, 2016

Symposium: October 17-19, 2016

Invited Speakers

---------------------------------

Kim Guldstrand Larsen, Aalborg University, Denmark

Angelo Montanari, University of Udine, Italy

Paolo Terenziani, University of Piemonte Orientale, Alessandria, Italy

Program Committee

---------------------------------

Alessandro Artale, Free University of Bozen-Bolzano, Italy

Sourav Bhowmick, Nanyang Technological University, Singapore

Amedeo Cesta, CNR - National Research Council of Italy

Anton Dignös, Free University of Bozen-Bolzano, Italy

Curtis Dyreson, Utah State University, Utah, USA (Chair)

Johann Eder, Alpen Adria University Klagenfurt, Austria

Martin Fränzle, Oldenburg University, Germany

Shashi Gadia, Iowa State University, USA

Rajeev Gore, The Australian National University, Australia

Fabio Grandi, University of Bologna, Italy

Michael R. Hansen, Technical Univ. of Denmark, Denmark (Chair)

Keijo Heljanko, Aalto University, Finland

Luke Hunsberger, Vassar College, New York, USA (Chair)

Felix Klaedtke, NEC Europe Ltd., Germany

Francois Laroussinie, LIAFA, Univ. Paris 7, CNRS, France

Martin Leucker, University of Lübeck, Germany

Etienne Lozes, LSV, CNRS and ENS Cachan, France

Federica Mandreoli, University of Modena and Reggio Emilia, Italy

Robert Mattmüller, University of Freiburg, Germany

Aniello Murano, Universita' di Napoli "Federico II", Italy

Angelo Oddi, ISTC-CNR, Italian National Research Council, Italy

Paritosh Pandya, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, India

Dirk Pattinson, The Australian National University, Australia

R. Ramanujam, Institute of Mathematical Sciences, Chennai, India

Sven Schewe, University of Liverpool, UK

Kristian Torp, Aalborg University, Denmark

Martin Wehrle, University of Basel, Switzerland

Steering Committee

---------------------------------

Jan Chomicki, University at Buffalo, State University of New York, USA

Carlo Combi, University of Verona, Italy

Stephane Demri, CNRS and ENS Cachan, France

Clare Dixon, University of Liverpool, UK

Luke Hunsberger, Vassar College, USA

Martin Lange, University of Kassel, Germany

Angelo Montanari, University of Udine, Italy

Ben Moszkowski, University of Newcastle, UK

Mark Reynolds, The University of Western Australia, Australia

Jef Wijsen, Université de Mons, Belgium

Local organizers

---------------------------------

Michael R. Hansen and Karin Tunder. Both from DTU Compute.

Email: time2016(at)compute.dtu.dk

Venue

---------------------------------

TIME 2016 will take place at the campus of the Technical University of Denmark, hosted by DTU Compute.

2nd Workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions, Nijmegen, the Netherlands, 31 October – 1 November 2016

=== Announcement for 2nd Workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions ===

31 October 2016 – 1 November 2016
Nijmegen, the Netherlands
Website: www.odettescharenborg.ruhosting.nl/pasrac2016/

The second workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions (PASRAC) will be held in Nijmegen, The Netherlands.
The workshop is a follow-up on the first workshop organised in Bristol in March 2010.

The aim of the two-day workshop is to bring together scientists from different disciplines, including psychology, linguistics, computer science, neuroscience, and cognitive science, working on the topic of speech recognition in adverse conditions.

Basic themes will be, but are not limited to:
- Sensory degradation
* Extrinsic: Noise and other distortions, such as atypical speech, accented speech, conversational speech
* Intrinsic: Hearing impairments and cochlear implants
- Incomplete knowledge (L1-L2, adults-children)
- Limited processing resources (dual tasking, divided attention, etc).

We are inviting abstracts (maximum length is 500 words, excluding
references) for oral or poster presentations.

* IMPORTANT DATES:
1 May 2016: Submission portal opens
1 June 2016: Registration opens
30 June 2016: Abstract submission deadline
31 July 2016: Notification of abstract acceptance

* KEYNOTE SPEAKERS:
Ann Bradlow (Northwestern University, IL) Sophie Scott (University College London, UK)

* INVITED SPEAKERS:
Helen Blank (MRC Cognition and Brain Sciences Unit, UK) Maria Chait (University College London, UK) Antje Heinrich (MRC Institute of Hearing Research, UK) Bob McMurray (University of Iowa, IA) Bernd Meyer (Johns Hopkins University, MD / University of Oldenburg,
Germany)
Kevin Munro (University of Manchester, UK) Kathy Pichora-Fuller (University of Toronto, Canada) Adriana Zekveld (VU University Medical Centre, the Netherlands)

* ORGANISERS:
Polina Drozdova (Radboud University Nijmegen, the Netherlands) Florian Hintz (Radboud University Nijmegen, the Netherlands) Sven Mattys (University of York, UK) Odette Scharenborg (Radboud University Nijmegen, the Netherlands)

* PROGRAMME COMMITTEE:
Helen Blank
Florian Hintz
Sven Mattys
Bernd Meyer
Kathy Pichora-Fuller
Odette Scharenborg
Adriana Zekveld

Update Conference 'Languages & The Media', Berlin, Germany, November 2 – 4, 2016

http://vicinity.picsrv.net/1619/ecce7fe083740d78a46a0d3df010f967/22414/LaM_banner.png

Dear Sir/Madam,

Take a first glimpse of what to expect at this year’s Languages & The Media Conference and explore the conference programme which is now online!

Under the overall topic “Agile Mediascapes – Personalising the Future” Languages & The Media offers you the perfect opportunity to be part of a fascinating debate and discover diverse topics such as fan- and funtranslation, crowdsourcing, cloud technologies and many others. We will give you forecasts on the developments impacting audiovisual translation as well as the perspectives and new challenges the industry is to face. Our panel discussions and presentations are the best way for you to get insights on the professional landscape for language transfer in audiovisual media and the methods that will allow us to navigate and conquer the new media landscape.

Join us on November 2 – 4, 2016, in the Hotel Radisson Blue in Berlin and be part of the exciting discussions. As seats for our Pre-Conference Workshops on November 2 are filling up make sure to book your place early!

Sponsorship packages and exhibition space are available, providing your company with the vital opportunity to reach out to potential customers, reinforce your brand and assert your presence as a leader in the language transfer in audiovisual media sector.
Contact us today to find out more: info@languages-media.com

We look forward to seeing you in Berlin in November!

Kind regards,

Your Languages & The Media Team

http://vicinity.picsrv.net/1619/ecce7fe083740d78a46a0d3df010f967/10941/icon_fb_over.png

Facebook

http://vicinity.picsrv.net/1619/ecce7fe083740d78a46a0d3df010f967/10943/icon_linkedin_over.png

LinkedIn

http://vicinity.picsrv.net/1619/ecce7fe083740d78a46a0d3df010f967/10947/icon_twitter_over.png

Twitter

ICWE GmbH
Leibnizstrasse 32
10625 Berlin, Germany
Tel.: +49 (0)30 310 18 18-0
Fax: +49 (0)30 324 98 33
E-Mail: info@languages-media.com
www.languages-media.comUnsubscribe


International Symposium 'Abstract Concepts: debates on their structure, processing, and modeling', University of Amsterdam, November 18th 2016

International Symposium

TITLE: AbstractConcepts: debates on their structure, processing, and modeling

WHEN: November 18th 2016

WHERE: University of Amsterdam, Netherlands

MAIN ORGANIZERS: Dr. Marianna Bolognesi, Prof. Dr. Gerard Steen

INVITED SPEAKERS: The scholars that confirmed their participation, inalphabetic order, are:

- Prof. Alessandro Lenci

http://www.humnet.unipi.it/linguistica/Docenti/Lenci/

- Prof. Max Louwerse

https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/m.m.louwerse.htm

- Prof. Ken McRae

https://sites.google.com/site/kenmcraelab/

- Dr. Diane Pecher

http://www.eur.nl/fsw/psychologie/research/profielen/profiel_mis/10311/

- Prof. Friedemann Pulvermueller

http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/institut/mitarbeiter/pulvermuller/index.html

- Prof. Gun Semin

http://www.uu.nl/staff/GRSemin

- Prof. Gabriella Vigliocco

https://www.ucl.ac.uk/pals/research/experimental-psychology/person/gabriella-vigliocco/

- Prof. Piek Vossen

http://vossen.info/

THE TOPIC:

On which dimensions of meaning do abstract and concreteconcepts differ?

How does perceptual experience affect abstract conceptprocessing and representation?

What is the role of language in shaping and indexing thecontent of concrete vs abstract concepts?

Abstract concepts are a controversial and widely debatedtopic, within the theoretical discussion about the embodied vs symbolic natureof language and meaning.

The aim of this project is to bring together current viewsabout the structure, processing, and modeling of abstract concepts.

In cognitive psychology and neuroscience it has been arguedthat abstract concepts can be grounded in bodily experiences (see review byPecher et al., 2011), that neural substrates dedicated to processingsensorimotor information are activate also when we process them (Pulvermülleret al., 2012), and that emotions play a critical role in their processing(Vigliocco et al., 2014). Some scholars suggest a reconciliatory view, claimingthat conceptual processing works on different levels - symbolic and embodied(Barsalou et al., 2008; Zwaan, 2014), that conceptual representations aremultimodal in nature (Semin et al., 2013), that they can involve the activationof two functionally independent but interconnected representational systems(Paivio 1971;2007; see McRae, Jones 2013 for a review), and that there areredundancies between the semantic information encoded by language andperceptual information (Louwerse, 2011). Such redundancies allow, for example,congenitally blind patients to perform similarly to sighted participants inproperty generations tasks (Lenci et al., 2013), and can be exploited to modelcomputationally semantic representations starting from corpora of text in adistributional fashion, or exploiting the lexical information encoded inWordNet (Vossen, 2014-2019 ULM-2).

THE ORGANIZATION:

8 eminent scholars have been invited to Amsterdam todiscuss the nature, structure, processing, and modeling of abstract concepts invarious disciplines.

During the symposium the panelists will present in turntheir view and will receive structured comments (prepared in advance) fromtheir peers. A general discussion among all panelists and the audience willfollow.

THE HOST:

At the Metaphor Lab Amsterdam, we conduct interdisciplinaryresearch that tackle the structure and functioning of metaphor in thought,language, and communication.

The nature of abstract concepts is particularly relevantfor metaphor researchers, because it has been argued for decades that metaphorsare matters of thought, that allow us to understand abstract concepts bycomparing them to concrete ones.

This event, in particular, is organized within the COGVIMproject (www.cogvim.org,an EU Marie Curie IEF, awarded to Dr Marianna Bolognesi).

We look forward to welcoming you in Amsterdam!

Perception Day, Radboud University, Nijmegen, 2 December 2016

Dear colleague,

We are happy to announce Perception Day on Friday 2 December 2016, Radboud University, Nijmegen.

Perception Day is the follow-up of the of the 'Dag van de Perceptie' and is an informal one-day conference on perception research in the Netherlands and abroad.

All researchers on perception are invited to join and present their research as poster or talk.

Send a short abstract before 30 September, admission fee is 35,00 Euro and includes coffee, lunch and drinks afterwards.

Please consult the Perception Day website for further information, abstract submission, registration and payment.

The Perception Day website is now open: http://www.ru.nl/donders/perception-day/

Hope to see you on Perception Day!

This year's Perception Day is organised by the members of the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Previous editions were organised by TNO Soesterberg in 2006/8/9 and TU Eindhoven 2011/13.

Organizers Perception Day 2016,

Rob van Lier

Arno Koning

Richard van Wezel

4th Annual International Conference on Humanities & Arts in a Global World, Athens, Greece, 3-6 January 2017

For more information please see: http://www.atiner.gr/humanities

Cogling7, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, January 5-6, 2017

Cogling7, January 5-6, 2017: Save the date

Cogling7 will take place at Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, Thursday 5 and Friday 6 of January 2017. CogLing is the biennial conference of BeNeCLA, the Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association, see http://benecla.com/ .

In April 2016, the first call for papers will be sent out. The deadline for abstracts will be June 1, 2016.

The organizing committee: Geertje van Bergen, Monique Flecken, Ad Foolen, Kobie van Krieken, José Sanders, Wilbert Spooren

Winter School 2017 Metaphor Lab Amsterdam, ACLC, 22 – 27 Jan 2017

First announcement

Metaphor Lab Amsterdam

Winter School 2017

Metaphor identification and analysis

Sunday 22 Jan – Friday 27 Jan 2017

After four previous successful events since 2012, the Metaphor Lab Amsterdam is delighted to announce a new edition of our summer/winter schools, this time in the fourth week of January 2017—the school is piggybacked on to the LOT Dutch Research School in Linguistics Winter School in the preceding two weeks. Metaphor Lab Schools are meant for PhD students and young post doc researchers who are engaged in metaphor research in language, cognition, communication, and discourse. Our goal is to offer advanced training in metaphor identification and analysis according to internationally recognized standards. 30-40 participants per school come from all over the world and receive an intense academic experience.

The format of this school will differ from previous editions. We will hold four special interest groups, each under the guidance of one specialized tutor, who will do work together including reading, discussion and research in a specific theme. Each group will work on its own and do a final presentation on the Friday. Apart from this, we are looking into the possibility of organizing a number of general plenary lectures during the week, and we will often go out together in the Amsterdam evenings.

The themes and tutors are the following:

  1. MIPVU – Tina Krennmayr/Susan Nacey: focus on linguistic metaphor identification in discourse
  2. VisMet corpus – Marianna Bolognesi: focus on visual metaphor identification, analysis, and crowd sourced tags
  3. The five step method – Gerard Steen: focus on linguistic, conceptual and communicative metaphor identification in uttterances
  4. Metaphor and argumentation – Jean Wagemans: focus on metaphors as implicit arguments and argumentation via metaphor

Each group will allow for a maximum of 10 students. Detailed goals, contents, methods, and end products will be announced later.

There will be a modest registration fee (200 euros per participant), and travel, accommodation, and food will be at your own expense. We are looking into possibilities for financial aid for applicants with limited resources, upon request.

At this moment we would like you to save the dates, more information will be posted at the end of August.

The International Conference on Current Issues of Arabic Language Teaching and Learning, Literature and Translation, Ahwaz, Iran, 2-3 February 2017
Job Announcements / Vacancies
PhD Position in language acquisition and bilingualism , Lyon, France, deadline: until filled

FIRST WORDS ACQUISITION OF FRENCH-PORTUGUESE BILINGUAL CHILDREN LIVING IN FRANCE

Application deadline: until the position is filled

Applicant’s education

This PhD financial support is primarily intended for students who have a master’s degree in linguistics or in cognitive sciences (and preferably a background in language development). The candidate should demonstrate a strong interest in (typical or atypical) early language acquisition. Foreign applications are welcomed provided that candidates have a mastery of French.

Requirements

A Master’s degree in the field of linguistics or cognitive sciences; Mastery of French and Portuguese and a good level in English ; Knowledge in the field of language acquisition ; Experience in linguistic oriented software like Phon or Clan will be a plus ; Knowledge in statistics will also be a plus.

PhD information

ASLAN Dynamique Du Langage

Project description

WP3 « from the individual to interaction »

Application procedure

sophie.Kern@cnrs.fr christophe.dossantos@univ-tours.fr

This email must include:

- A Curriculum Vitae listing degrees awarded, courses covered and marks obtained, publications and relevant experience;

- The candidate Master’s Thesis ;

- A motivation letter ;

- Reference letter(s).

Application deadline: until the position is filled

sophie.Kern@cnrs.fr christophe.dossantos@univ-tours.fr

Dynamique Du Langage – UMR5596 CNRS – Université Lumière Lyon 2

Institut des Sciences de l’Homme

PhD-position It's all in the numbers, Utrecht University, deadline: 15 september 2016
PhD-position It's all in the numbers (1.0 FTE)

Job description

Competence in dealing accurately with numerical quantities is of great and ever increasing importance in our society. Infants already have some knowledge about non-symbolic quantities or magnitudes, which continues to increase throughout childhood. This non-symbolic numerosity has been suggested to be a precursor for future number knowledge and mathematical abilities. Recently our lab has shown evidence for a topographic representation of non-symbolic quantity in the Posterior Parietal Cortex, resembling the topographic organization apparent in, for instance, visual cortex. The current project will continue research into the cortical representation of numerosity and its manifestation in behaviour. The PhD student will conduct supervised research on this topic, combining behavioural and imaging techniques. The student will have considerable freedom in pursuing his/her own interests and methods. Our lab has access to excellent imaging as well as TMS/DCS facilities. Collaborations leading to more applied questions (on for instance dyscalculia) are also possible, due to our involvement in the Dynamics of Youth programme.


Qualifications
We are looking for an excellent and enthusiastic student with a Master's degree in Experimental Psychology, (Cognitive) Neuroscience or equivalent, and with proven interest in Psychophysics and Neuroimaging. Experience with programming and neuro-imaging techniques is an asset.

Offer
We offer a PhD position (1.0 fte) with an initial 1 year contract. After a positive evaluation this contract will be extended to a maximum of 4 years. Starting date is negotiable, but as soon as possible. The salary is €2,173 gross per month in the first year and €2,778 gross per month in the fourth year, for a full time contingent on satisfactory performance.
The salary is supplemented with an annual holiday pay of 8% and an end-of-year bonus of 8.3% per year. We offer flexible working conditions terms of employment to support a good work – life balance of our employees. Other secondary conditions include e.g. a pension scheme, partially paid parental leave and flexible employment conditions. For more information visit Working at Utrecht University.

About the organization
A better future for everyone. This ambition motivates our scientists in executing their leading research and inspiring teaching. At Utrecht University, the various disciplines collaborate intensively towards major societal themes. Our focus is on Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences and Sustainability.

The city of Utrecht is one of the oldest cities in the Netherlands, with a charming old center and an internationally oriented culture that is strongly influenced by its century-old university. Utrecht city has been consistently ranked as one of the most livable cities in the Netherlands.

The Faculty of Social and Behavioural Sciences is one of the leading faculties in Europe providing research and academic teaching in cultural anthropology, educational sciences, interdisciplinary social science, pedagogical sciences, psychology, and sociology. Research and teaching activities are concentrated in five areas:
1. Behaviour in Social Contexts;
2. Child and Adolescent Studies;
3. Cognitive and Clinical Psychology;
4. Education and Learning and
5. Methodology and Statistics.

More than 5,600 students are enrolled in a broad range of undergraduate and graduate programmes. The Faculty of Social and Behavioural Sciences has some 850 faculty and staff members, all providing their individual contribution to the training and education of young talent and to the research into and finding solutions for scientific and societal issues.

Additional information
The research project is a collaboration between the labs of Prof Dr Serge Dumoulin, Prof Dr Susan te Pas and Dr Maarten van der Smagt.
Additional information about the vacancy can be obtained from: Dr. Maarten van der Smagt: +31 30 253 3090, or
m.j.vandersmagt@uu.nl.


Apply
Please send your application including a motivation, a curriculum vitae, a list of publications and contact details of at least two references.
You can apply online via PhD-position It's all in the numbers (1.0 FTE) or
www.academictransfer.com


The application deadline is 15/09/2016


>

PhD-position It's all in the numbers (1.0 FTE)

Job description

Competence in dealing accurately with numerical quantities is of great and ever increasing importance in our society. Infants already have some knowledge about non-symbolic quantities or magnitudes, which continues to increase throughout childhood. This non-symbolic numerosity has been suggested to be a precursor for future number knowledge and mathematical abilities. Recently our lab has shown evidence for a topographic representation of non-symbolic quantity in the Posterior Parietal Cortex, resembling the topographic organization apparent in, for instance, visual cortex. The current project will continue research into the cortical representation of numerosity and its manifestation in behaviour. The PhD student will conduct supervised research on this topic, combining behavioural and imaging techniques. The student will have considerable freedom in pursuing his/her own interests and methods. Our lab has access to excellent imaging as well as TMS/DCS facilities. Collaborations leading to more applied questions (on for instance dyscalculia) are also possible, due to our involvement in the Dynamics of Youth programme.


Qualifications
We are looking for an excellent and enthusiastic student with a Master's degree in Experimental Psychology, (Cognitive) Neuroscience or equivalent, and with proven interest in Psychophysics and Neuroimaging. Experience with programming and neuro-imaging techniques is an asset.

Offer
We offer a PhD position (1.0 fte) with an initial 1 year contract. After a positive evaluation this contract will be extended to a maximum of 4 years. Starting date is negotiable, but as soon as possible. The salary is €2,173 gross per month in the first year and €2,778 gross per month in the fourth year, for a full time contingent on satisfactory performance.
The salary is supplemented with an annual holiday pay of 8% and an end-of-year bonus of 8.3% per year. We offer flexible working conditions terms of employment to support a good work – life balance of our employees. Other secondary conditions include e.g. a pension scheme, partially paid parental leave and flexible employment conditions. For more information visit Working at Utrecht University.

About the organization
A better future for everyone. This ambition motivates our scientists in executing their leading research and inspiring teaching. At Utrecht University, the various disciplines collaborate intensively towards major societal themes. Our focus is on Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences and Sustainability.

The city of Utrecht is one of the oldest cities in the Netherlands, with a charming old center and an internationally oriented culture that is strongly influenced by its century-old university. Utrecht city has been consistently ranked as one of the most livable cities in the Netherlands.

The Faculty of Social and Behavioural Sciences is one of the leading faculties in Europe providing research and academic teaching in cultural anthropology, educational sciences, interdisciplinary social science, pedagogical sciences, psychology, and sociology. Research and teaching activities are concentrated in five areas:
1. Behaviour in Social Contexts;
2. Child and Adolescent Studies;
3. Cognitive and Clinical Psychology;
4. Education and Learning and
5. Methodology and Statistics.

More than 5,600 students are enrolled in a broad range of undergraduate and graduate programmes. The Faculty of Social and Behavioural Sciences has some 850 faculty and staff members, all providing their individual contribution to the training and education of young talent and to the research into and finding solutions for scientific and societal issues.

Additional information
The research project is a collaboration between the labs of Prof Dr Serge Dumoulin, Prof Dr Susan te Pas and Dr Maarten van der Smagt.
Additional information about the vacancy can be obtained from: Dr. Maarten van der Smagt: +31 30 253 3090, or m.j.vandersmagt@uu.nl.


Apply
Please send your application including a motivation, a curriculum vitae, a list of publications and contact details of at least two references.
You can apply online via PhD-position It's all in the numbers (1.0 FTE) or
www.academictransfer.com


The application deadline is 15/09/2016


PhD position in Linguistics/Philosophy (1.0fte), University of Groningen , deadline: 20 September 2016

The Faculties of Philosophy and Arts of the University of Groningen are looking for a PhD student in the NWO-funded research project "The Language of Fiction and Imagination" led by Dr. Emar Maier.

Fiction is interpreted differently from non-fiction. In the context of a fiction, the usual expectations of truth and reference are out the window. We all know that Frodo never existed, yet we can interpret stories about him and even be emotionally involved with this non-existent character. Since traditional formal semantics has fundamental difficulties with things like non-referring names and inconsistent plots, literary scholars have turned to cognitive linguistics. The current project will build a bridge between cognitive and formal semantics, exploiting existing semantic frameworks (e.g. Discourse Representation Theory, Mental Spaces), and philosophy (e.g. Mental Files, pretense theories of fiction), in order to arrive at a formally explicit account of the interpretation of fiction.

The project has three parts: (A) formally modelling mental states, including imagination and belief (PhD1); (B) modelling fiction as imagination updates (PI); and (C) analyzing linguistic fiction markers (PhD2). The position advertised is for subproject C. It is centered on the linguistic questions raised by the project as a whole: How does a reader even know that a given text is fiction? Are there linguistic clues an author can leave to mark a text as fiction? Putative examples of such "fiction markers" include narrative subject--verb inversion (in Dutch: "Komt een skelet bij de dokter..."), past tense marking in children's pretend play ("You were the father and I was the baby"), the historical present, and free indirect discourse. The goal is to give a formal semantic analysis of these and other constructions, building on the semantic machinery for fiction interpretation developed in the other subprojects, and engaging with existing work in both formal/cognitive linguistics and literary studies/narratology.

Qualifications
Our ideal candidate has
- a strong background in formal semantics (through training in theoretical linguistics, logic, and/or philosophy of language), and a clear interest in literature/narratology;
- excellent English and academic writing/presentation skills;
- an MA or MSc degree in a field relevant to the project (e.g. linguistics, philosophy, literary studies, A.I.);

The PhD position is jointly hosted by two departments, The Department of Theoretical Philosophy in the Faculty of Philosophy, and the Center for Language and Communication in the Faculty of Arts. The successful applicant will be working under direct supervision of dr. Emar Maier with co-supervision of promotores prof. dr. Petra Hendriks and prof. dr. Jan-Willem Romeijn.

Conditions of employment
The University of Groningen offers a salary of €2,174,- (salary scale PhD students Dutch Universities) gross per month in the first year, up to a maximum of € 2,779,- gross per month in the final year, based on a fulltime position. The position requires residence in Groningen.

The preferred starting date is 1 January 2017, or earlier.

Application
You may apply for this position until Tuesday 20 September (23:59 local Dutch time) by means of the application form. For submission details and required documents, see the full advertisement at the RuG vacancies website: http://www.rug.nl/about-us/work-with-us/job-opportunities/overview?details=00347-02S00052TP&cat=phd Or contact Dr Emar Maier (e.maier@rug.nl)

Project website: https://sites.google.com/site/emarmaier/vidi

14 PhD positions on a new Marie Curie European Training Network, ENRICH (Enriched Communication Across the Lifespan), deadline: 30 September 2016

Speech is a hugely efficient means of communication: a reduced capacity in listening or speaking creates a significant barrier to social inclusion at all points through the lifespan, in education, work and at home. Hearing aids and speech synthesis can help address this reduced capacity but their use imposes greater listener effort. The fundamental objective of ENRICH is to modify or augment speech with additional information to make it easier to process. Enrichment aims to reduce the listening burden by minimising cognitive load, while maintaining or improving intelligibility. ENRICH will investigate the relationship between cognitive effort and different forms of natural and synthetic speech.

ENRICH is funded for 4 years from October 2016. We are now looking to recruit 14 generously-funded early stage researchers to undertake projects leading to a PhD within the network. Openings exist for candidates with a background in engineering, psychology, speech science or linguistics.

ENRICH partners are: University of Edinburgh, Radboud University, Tobii Technology, University College London, University of Crete, Hoerzentrum Oldenburg, University Medical Center Groningen and the University of the Basque Country (coordinator).

For more details of the network and early stage researcher positions, see http://www.enrich-etn.eu. The closing date for applications is 30 September 2016.

Calls for papers for events
Extended deadline: CfP Conference on Frisian linguistics 2016, Leeuwarden, 21 October 2016, deadline: 15 september 2016

Conference on Frisian linguistics 2016

Conference on Frisian linguistics will be of interest to anyone who actively or passively participates in Frisian linguistics: grammar, phonetics/phonology, onomastics, lexicology, sociolinguistics, historical linguistics. Papers may focus on the results of scientific research, but presentations of research plans, of speculations or of language corpora are also welcome. They may be presented in any of the West-Germanic languages.

The time allotted for a paper is 30 minutes (20 minutes talk, 10 minutes discussion).

Extended deadline: We invite everyone to participate. Please send an abstract – as soon as possible, but not later than September 15 – of half A4, with name and address, to Eric Hoekstra (secretary of the Linguistics Circle):

ehoekstra@fryske-akademy.nl

Or by regular mail to:

Fryske Akademy

Eric Hoekstra, Taalkundich Wurkferbân,

Postbus 54,

The Netherlands.


2nd CfP: Conference 'Abstract Concepts', Amsterdam, 18 November 2016, deadline: 15 September 2016

International Symposium:

Abstract Concepts: Debating Their Structure, Processing, and Modeling.

Date : 18-Nov-2016, Amsterdam NL.

https://abstractconceptsnet.wordpress.com/


Description

On which dimensions of meaning do abstract and concrete concepts differ?
How does perceptual experience affect abstract concept processing and representation?
What is the role of language in shaping and indexing the content of concrete vs abstract concepts? How and in which contexts are abstract concepts understood through metaphors?

Abstract concepts are a controversial and widely debated topic, within the theoretical discussion about the embodied vs symbolic nature of language and meaning.


The aim of this project is to bring together current views about the structure, processing, and modeling of abstract concepts.


Program

8 eminent scholars have been invited to Amsterdam to discuss the nature, structure, processing, and modeling of abstract concepts in various disciplines.

During the symposium the panelists will present in turn their view and will receive structured comments (prepared in advance) from their peers. A general discussion among all panelists and the audience will follow.


Invited Keynote Speakers and Provisional titles

Prof. Friedemann Pulvermueller – Concrete mechanisms for abstract meaning

Prof. Gun Semin - The place of metaphors in the order of things

Prof. Piek Vossen - Granularity and identity of event descriptions

Dr. Diane Pecher - Curb your embodiment

Prof. Max Louwerse - Language statistics explain conceptual processing

Prof. Alessandro Lenci – The Emotions of Abstracts: A Distributional Semantic Analysis

Prof. Ken McRae – Situations, perceptual information and abstract concepts

Prof. Gabriella Vigliocco - Learning and processing abstract concepts: the role of language and the role of emotion


Call for Papers

Given the structure and program of the symposium, with 8 keynote speakers, submissions are welcome and encouraged for poster presentations. Posters will be displayed on the conference venue for the whole day, and the delegates will be able to comment and discuss the posters over the lunch break, which will take place at the conference venue.

Applicants are asked to submit (max) 250 words abstracts and register online through the symposium website: https://abstractconceptsnet.wordpress.com/https://abstractconceptsnet.wordpress.com/

Submission deadline: 15th September

Notification of acceptance: 30th September

Symposium date: 18th November


The event is organized by the COGVIM project team (EU Marie Curie IEF, awarded to Dr Marianna Bolognesi - n° 629076) and sponsored by ABC Amsterdam Brain and Cognition, Network Institute, and KNAW Dutch Royal Academy of Science.


Call for Papers: Special issue of Terminology, deadline: 15 September 2016

Food and terminology. Expressin

sensory experience in severa

languages

Guest editors: Rita Temmerman (Vrije Universiteit Brussel)

Danièle Dubois (CNRS Paris)

Introduction to the theme

Human cognition is largely experiential. Humans experience their environment through their senses and they learn and reflect within the confines of a physical body (embodied understanding). Language contributes to structuring sensory experience into categories and is needed to communicate about it. Descriptors of sensory experience can be seen as attempts to objectify the world by negotiating the meaning of the descriptors with peers. To express the enhanced experience of a reality that human beings are part of, they coin neologisms or configure common sense meanings of words within a domain specific terminology.

Contributors to this special issue are asked to discuss their research results on how speakers of different languages and pertaining to different cultures use sensory descriptors related to food and beverage quality and how neologisms are coined or how common sense word meanings are reconfigured. What are the implications for lexicons of descriptors in several languages? What are the implications for translators of e.g. tasting notes?

The editors invite submissions that present innovative research or address a central conceptual, theoretical, or empirical investigation on sensory experience related to food and beverages. The emphasis is on expressing what one experiences in specialized language using descriptors and new product names. Co-creation and the type of practice involved (degustation, description of product properties, marketing, etc.,) may result in terminological variation.

Possible topics include but are not limited to the following:

1. The study of descriptors and neologisms in tasting notes in one or several languages.

2. How we express what we taste in words and in what way the tasting experience is multi-sensorial and culture-bound.

3. The analysis of cognitive (psychological as well as linguistic) processes involved in defining a term for a (food) product by e.g. panels of experts in sensory analysis.

4. Whether and if so how descriptors may analytically refer to different sensory modalities used by trained assessors.

5. Do descriptors of trained assessors differ from consumers’ descriptors?

6. Whether and if so how descriptors of different sensory modalities used by trained assessors and consumers differ across language borders.

7. Guidelines for creating lexicons of descriptors in several languages.

8. Case studies on the description of sensory experience in different languages as a representation of sensory variation in different cultures.

9. Whether wine and beer terminology is highly figurative because it depends on a weakly standardized practice rather than a solid and comprehensive range of descriptors.

Submissions

More information on formatting requirements can be found on the John Benjamins website (
http://benjamins.com/#catalog/journals/term). English is preferred (80% of the contents), but submissions in French, Spanish or German will be considered.rita.temmerman@vub.ac.be).


Scientific Committee

Guadalupe Aguado (Universidad Politécnica de Madrid, Spain)

Caroline Cance (Université d’Orléans, France)

Pamela Faber (Universidad de Granada, Spain)

Anna Fenko (Universiteit Twente, The Netherlands)

Giuliana Garzone (Università degli Studi di Milano, Italy)

John Humbley (Paris Diderot, France)

Koen Kerremans (Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Kadri Koppel (Kansas State University, USA)

Patrick Leroyer (Aarhus University, Denmark)

Koliswa Moropa (University of South Africa, Pretoria)

Margaret Rogers (University of Surrey, UK)

Cornelia Wermuth (KU Leuven, Belgium)

Università di Catania, Italy)


Important dates

Submission date for full paper: September 15, 2016

Acceptance/Rejection notice: January 15, 2017

Final papers due: March 15, 2017

The special issue is scheduled to appear in 2017.

>

Food and terminology. Expressin

sensory experience in severa

languages

Guest editors: Rita Temmerman (Vrije Universiteit Brussel)

Danièle Dubois (CNRS Paris)

Introduction to the theme

Human cognition is largely experiential. Humans experience their environment through their senses and they learn and reflect within the confines of a physical body (embodied understanding). Language contributes to structuring sensory experience into categories and is needed to communicate about it. Descriptors of sensory experience can be seen as attempts to objectify the world by negotiating the meaning of the descriptors with peers. To express the enhanced experience of a reality that human beings are part of, they coin neologisms or configure common sense meanings of words within a domain specific terminology.

Contributors to this special issue are asked to discuss their research results on how speakers of different languages and pertaining to different cultures use sensory descriptors related to food and beverage quality and how neologisms are coined or how common sense word meanings are reconfigured. What are the implications for lexicons of descriptors in several languages? What are the implications for translators of e.g. tasting notes?

The editors invite submissions that present innovative research or address a central conceptual, theoretical, or empirical investigation on sensory experience related to food and beverages. The emphasis is on expressing what one experiences in specialized language using descriptors and new product names. Co-creation and the type of practice involved (degustation, description of product properties, marketing, etc.,) may result in terminological variation.

Possible topics include but are not limited to the following:

1. The study of descriptors and neologisms in tasting notes in one or several languages.

2. How we express what we taste in words and in what way the tasting experience is multi-sensorial and culture-bound.

3. The analysis of cognitive (psychological as well as linguistic) processes involved in defining a term for a (food) product by e.g. panels of experts in sensory analysis.

4. Whether and if so how descriptors may analytically refer to different sensory modalities used by trained assessors.

5. Do descriptors of trained assessors differ from consumers’ descriptors?

6. Whether and if so how descriptors of different sensory modalities used by trained assessors and consumers differ across language borders.

7. Guidelines for creating lexicons of descriptors in several languages.

8. Case studies on the description of sensory experience in different languages as a representation of sensory variation in different cultures.

9. Whether wine and beer terminology is highly figurative because it depends on a weakly standardized practice rather than a solid and comprehensive range of descriptors.

Submissions

More information on formatting requirements can be found on the John Benjamins website (http://benjamins.com/#catalog/journals/term). English is preferred (80% of the contents), but submissions in French, Spanish or German will be considered.rita.temmerman@vub.ac.be).


Scientific Committee

Guadalupe Aguado (Universidad Politécnica de Madrid, Spain)

Caroline Cance (Université d’Orléans, France)

Pamela Faber (Universidad de Granada, Spain)

Anna Fenko (Universiteit Twente, The Netherlands)

Giuliana Garzone (Università degli Studi di Milano, Italy)

John Humbley (Paris Diderot, France)

Koen Kerremans (Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Kadri Koppel (Kansas State University, USA)

Patrick Leroyer (Aarhus University, Denmark)

Koliswa Moropa (University of South Africa, Pretoria)

Margaret Rogers (University of Surrey, UK)

Cornelia Wermuth (KU Leuven, Belgium)

Università di Catania, Italy)


Important dates

Submission date for full paper: September 15, 2016

Acceptance/Rejection notice: January 15, 2017

Final papers due: March 15, 2017

The special issue is scheduled to appear in 2017.

Postdoc ToM and language development, Lancaster University, UK, deadline: September 30, 2017

We are looking for a postdoc for a project on children’s developing understanding of Theory of Mind and language. The start date is January 2017, or shortly thereafter. The deadline for applications is September 30, 2016. The project is part of the ESRC International Center for Language and Communicative Development (http://www.lucid.ac.uk).

For further details about the job, see:

https://hr-jobs.lancs.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=A1630

The project is described here:

http://www.lucid.ac.uk/what-we-do/research/communication-theme/modal-and-mental-state-terms/

CfP:Research Pilots CLARIAH, deadline: November 7, 2016

CLARIAH Call forResearch Pilots

https://gallery.mailchimp.com/4aa8a65873d3ffafe259b732d/images/45f63be7-a687-4287-8f28-5082e611f36b.png

url

http://www.clariah.nl/en/projects/research-pilots/the-call

CLARIAH-CORE launches a call for proposals for research pilots.

This call is open from MondaySeptember 5, 2016. The total budget for this call is limited toa maximum of € 700,000. A typical budget per project is € 60,000. A higherbudget is exceptionally possible (up to € 100,000), but requires specificjustification.

The CLARIAH-CORE project designs, constructs and exploits theNetherlands parts of the European CLARIN and DARIAH research infrastructures.It has filled this research infrastructure with a wide variety of CLARIAHcomponents, which include generic infrastructure services, data such asdatabases, textual resources and audio-visual resources, and softwareapplications and services that can be applied to these data for searching,analysis, enrichment, conversion, combining, visualization and other purposes.
See here for an indicative list of CLARIAHcomponents.

The aim of the research pilots is to test aspects of theinfrastructure and generate suggestions for improvements, as much as to answerthe substantive research questions. Research pilots therefore entail thecooperation of the groups and institutes that have built or make available therelevant part of the infrastructure.

CLARIAH-COREhas linguistics, social economic history and media studies as its coredisciplines, but applications for research pilots from other disciplines in thehumanities are strongly encouraged.

Submission deadline is Monday November 7, 2016 13:00 hours CET.

CfP: 40th GLOW colloquium, LUCL Leiden, March 14-18, 2017, deadline: 15 November 2016

Call for papers

The 40th GLOW colloquium will consists of a main colloquium(March 15th -17th), and three workshops (on March 14th).It will be organised and hosted

by the Leiden University Centre for Linguistics (https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/leiden-university-centre-for-linguistics).

GLOW 40 URL: https://glow2017.wordpress.com

Invited speaker:Hagit Borer (Queen Mary, University of London)

The main conference has no specific theme, thereforescholars are invited to submit and present papers within all areas ofgenerative linguistics.

The three workshops to be held on March 14th havethe following themes.

Workshop I: Syntax-Phonology Interface: What does Phonologyneed to know about Syntax and vice versa

Invited speaker: Eullàlia Bonet (Universitat Autònoma deBarcelona)

Workshop II: Compositionality at the Interfaces

Invited speaker: Maribel Romero (Universitaet Konstanz)

Workshop III: Heritage Language Knowledge and Acquisition

Invitedspeaker : Silvina Montrul (University of Illinois, Urbana-Champaign)

GLOW 40 will also be complemented by two special workshops,one hosted by Meertens (on March 13th) and one by the University ofAmsterdam and Meertens (March 18th, by invitation only).

March 13th:

The Interface Within:what relationships hold between prosody and melody?

This workshop takes place at the Meertens Institute,Amsterdam.

March 18th:(invited speakers only)

What happened to government?Workshop on the occasion of the retirement of Hans Bennis

This workshop takes place at the University Library,Amsterdam.

Deadline for submission of abstracts: 15 November, 2016

All submissions should be via Easy Chair: https://easychair.org/conferences/?conf=glow40

All papers submitted for the GLOW-40 main colloquium as wellas the workshops on 14th of March should adhere strictly to thefollowing guidelines:

- Abstracts must not exceed two A4 pages in length(including data and references), have one inch (2.5 cm) margins on all sides,be set in Times New Roman with a font size no smaller than 12pt and single linespacing.

- Examples, tables, graphs, etcetera must be integrated intothe text of the abstract, rather than collected at the end.

- The abstract must be completely anonymous: nothing in theabstract, the title, or the name of the document should identify the author(s).

- At most two submissions per author, at most one of whichcan be single-authored.

- Authors may submit the same abstract to both the maincolloquium and one of the workshops, and it must be made clear what theauthors’ preference is should the abstract be accepted to both.

Only submissions inpdf-format will be accepted.

CfP: The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, 2-3 February 2017, deadline: 30 November 2016

The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

2-3 February, 2017

The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguisticsis organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz and Imam Khomeini International University.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in either English or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field;knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study.Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

Top selected papers of the conference will be published as a book. However, all the received papers will be indexed in CIVILICA.

http://www.llld.ir/

CfP Workshop 'The Interface Within', Amsterdam, March 13, 2017, deadline: January 1, 2017

The Interface Within
What Relationships Hold between Prosody and Melody?

Dates: Workshop March 13, 2017. Deadline: January 1, 2017
Notification of acceptance: January 31, 2017 Submission of handouts/slides: March 1, 2017
Invited speakers: Harry van der Hulst; Violeta Martínez-Paricio, Shanti Ulfsbjornin
Location: Meertens Instituut, Amsterdam, the Netherlands.

Description
It has been long known that suprasegmental and segmental phonology are to a large extent separate domains, playing out differently in empirical domains such as language change and language acquisition, in their interaction with other modules (there is more mutual visibility between prosody and syntax, whereas segmental phonology seems to interface more clearly with phonetics). Also, in many frameworks, they are represented with different formal tools (e.g. metrical vs. autosegmental phonology).

At the same time, the two dimensions of phonology clearly sometimes interact, as in phenomena as diverse as vowel reduction, formation at foot boundaries, most phenomena related to sonority, etc. To the extent we can therefore break up the two into different ‘modules’ of grammar, they need to interface at some point.

What is the nature of this interface? Is it the traditional skeleton, under one of its guises (moras, x-slots, …)? Is there not really an interface and are there two sides of one coin? Is prosody merely a projection of segmental content?

We would like to promote a discussion on the insights of various approaches to this issue with respect to both (observational/descriptive/explanatory) adequacy and theoretical consistency/elegance. Hence, the following are among the questions we invite the participants to discuss:

• Which are the relevant empirical generalisations to be taken into account and how do theories fare with respect to these?
• Which is the most elegant theory and what does elegance mean in this domain?
• What are the consequences of the choice being made for theories of the interface with morphosyntax, language aquisition, language change, etc.?

Among the empirical battlefields on which to test the approaches just mentioned, (in)visibility could play a decisive role. E.g. what are the melodic properties that are relevant/visible to prosody? Why is it that stress cares about vowel height but not

about place (the difference between /i/ and /e/ is important but not the difference between /i/ and /u/)? Why is it that tone can easily see laryngeal features but hardly any other feature? And where, for that matter, does a phenomenon such as tone fall under this division?

Abstracts for 30 minutes talks (followed by 15 minutes of discussion) and/or posters should be submitted to Edoardo.Cavirani@meertens.knaw.nl before January 1, 2017. There is no page limit for the abstracts, although 500 page abstracts might have a slightly lower chance of being accepted. Please indicate if you have a preference for a handout or a poster, or don’t care.

We require all accepted speakers to submit an extended handout or slides to us before March 1, 2017, so that participants can prepare themselves for the discussion.

Organisers: Bert Botma (Leiden University), Edoardo Cavirani, Ben Hermans, Marc van Oostendorp (Meertens Institute, Amsterdam), Francesc Torres-Tamarit (CNRS)

This workshop is a GLOW Workshop. Please note that the GLOW Conference takes place in Leiden in the week immediately following March 13; the program includes a workshop on the phonology-syntax interface on March 14. See the conference website for details. The workshop we are proposing here takes place at the Meertens Institute, in Amsterdam. By locating this workshop at the Meertens Institute the Meertens-organizers want to inaugurate the institute’s new building.
The trip from Amsterdam to Leiden takes approximately 30 minutes by train.

Extra
Herhaalde oproep: VIOT/Anéla scriptieprijs, deadline: 15 september 2016

Leden van VIOT en Anéla kunnen MA en ReMA scripties op het gebied van toegepaste taalkunde voordragen voor de scriptieprijs, deadline aanmelden: 15 september 2016.

Voor meer info, formulieren, en voorwaarden: http://www.anela.nl/activiteiten/scriptieprijs/

Informatiesessie CLARIAH Call for Research Pilots en Lezing Katrien Depuydt (INT), Utrecht, 22 september 2016

InformatiesessieCLARIAH Call for Research Pilots en Lezing Katrien Depuydt (INT)

CLARIAHorganiseert een informatiesessie over de recent opengestelde Call for ResearchPilots.
Deze informatiesessie wordt voorafgegaan door een lezing van Katrien Depuydt overhaar werk in CLARIAH aan een diachroon semantisch lexicon.
Het abstract van deze lezing staat hieronder.

Datum: donderdag 22 september 2016
Plaats: Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9-11, Utrecht
Tijd: 13:30 – 17:30 uur


Voorlopig programma:

13:30-14:00 inloop met koffie
14:00-15:00 Lezing Katrien Depuydt (INT) ` Naar een Diachroon Semantischlexicon van het Nederlands’
15:00-16:30 Informatiesessie CLARIAH Call for Research Pilots
16:30-17:30 borrel

Deelname aan de bijeenkomst is gratis maar registratie is verplicht. Zie http://www.clariah.nl/en/events/calendar/28voor meer informatie en registratie

-----------------------------------------------------

Prof.dr. Jan Odijk

Professor of Language and Speech Technology

DirectorCLARIN-NL

UiL-OTS

Trans 10

3512 JK Utrecht

T +31 30 253 6006

F +31 30 253 6000

Skype janodijk10

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Prof.dr. JanOdijk

Professor of Language and Speech Technology

Director CLARIN-NL

UiL-OTS

Trans 10

3512 JK Utrecht

T +31 30 253 6006

F +31 30 253 6000

Skype janodijk10

-----------------------------------------------------

Nascholingscursus Kind, Taal & Gehoor 2016, Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA)

De cursus Kind, Taal & Gehoor actualiseert en vergroot uw kennis op het gebied van de taalontwikkeling bij kinderen met gehoorproblemen. In deze reeks lezingen gaan ervaren audiologen, KNO artsen, (klinisch) linguïsten, logopedisten en onderzoekers in op actuele en relevante thema’s rondom diagnostiek en behandeling van taal- en gehoorproblemen bij jonge
kinderen. Dit jaar wordt specifiek ingegaan op genetica, diagnostiek en behandeling van problemen met taal en gehoor. De cursus Kind, Taal en Gehoor wordt jaarlijks
georganiseerd door het Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA), een interdisciplinaire universitaire werkgroep binnen VU en VUmc.

DOELGROEP
De cursus is relevant voor professionals die werkzaam zijn in het veld van de audiologie en/of logopedie. Dit kunnen audiologen en logopedisten zijn, maar ook (klinisch)
linguïsten, spraak- en taalpathologen, psychologen of pedagogen. Voor deelname aan de cursus wordt basiskennis in de audiologie vereist.

KOSTEN EN ACCREDITATIEPUNTEN
Accreditatie is aangevraagd bij de NVLF en NVKF. Kosten bedragen voor de gehele cursus €160 (€130 voor NVLF/NVKF leden); voor twee van de drie middagen €110 (€90 voor NVLF/NVKF leden); voor een enkele middag €60 (€50 voor NVLF/NVKF leden).

LOCATIE
Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam); lokaal HG11A24 (A-vleugel etage 11).

INSCHRIJVING & INFORMATIE
Voor meer informatie en om in te schrijven neemt u contact op met Dr. Monique Lamers (m.lamers@vu.nl).

PROGRAMMA 2016
(HET UITGEBREIDE PROGRAMMA IS TE VINDEN OP WWW.LHCA.NL)
10 NOVEMBER 13.30-17.15
Drs. Margot Visser-Bochane (Hanzehogeschool Groningen)
Afbakening, definities en signalering van problemen in de spraak- en taalontwikkeling
Dr. Margreet Luinge (Hanzehogeschool Groningen)
Taalontwikkelingsstoornissen, sociale interactie en comorbiditeit
Dr. Karin Neijenhuis (Hogeschool Rotterdam)
Luisterprobleem, auditief verwerkingsprobleem, what's in a name?

24 NOVEMBER 13.30-17.15
Dr. Jiddeke van de Kamp (VUmc, Amsterdam)
Slechthorendheid en genetica
Dr. Erik Hensen (VUmc, Amsterdam)
Etiologische diagnostiek bij perceptieve slechthorendheid op de kinderleeftijd
Drs. Elke Huysmans (VUmc, Amsterdam)
Taal leren met een verminderd gehoor: Aandachtspunten voor taaldiagnostiek en –behandeling

8 DECEMBER 15.30-17.15 (AFSLUITENDE LEZING)
Prof. dr. Simon Fisher (MPI Nijmegen)
A genetic perspective on speech and language disorders

Meer informatie via: https://www.vumc.nl/afdelingen/lhca/onderwijs/nascholingstraject

Free online course Teaching EFL/ESL Reading: A Task-­Based Approach We

We are pleased to announce the launch of a free online course,

Teaching EFL/ESL Reading: A Task-­Based Approach

The six-­week course from the UCL Institute of Education, the world’s leading centre for education and related social science, and the University of London, will benefit EFL/ESL teachers who would like to understand more about the processes of reading and explore how they teach reading to their learners.

Study activities include:

• video lectures;;

• practical tasks;;

• discussions with fellow participants;;

• reading short articles;;

• watching interviews with leading researchers such as Professor Pauline Foster and Professor Cathie Wallace.

Each week requires approximately two hours of study, and each module ends with a practical task that will help you towards creating your own task-­based materials for the teaching of reading in your classroom.

Enrol today on:https://www.coursera.org/learn/teaching-­efl-­esl-­reading/Instructors

Dr. Amos Paran and Dr. Andrea Révész, who lead the course, teach on the MA TESOL and MA Applied Linguistics at UCL. Amos has published widely on reading in a foreign language, and Andrea is well known for her work on Task-­Based Language Teaching. They are supported by Dr. Myrrh Domingo, an expert on digital literacy practices.

In this course, they combine their expertise to show how insights from Task-­Based Language Teaching can be brought into the teaching of reading.

Documentaire 'Stemmen van de Toendra, de Joekagieren', Drongo Festival, Utrecht, 30 september 2016

Op vrijdag 30 september 2016 om 14.30 uur wordt dedocumentaire “Stemmen van de Toendra. De laatste derJoekagieren” vertoond tijdens het Drongo Talenfestival. Voor informatie(zie Programma onder Forum) en kaartverkoop: www.drongofestival.nl


In de Paarsezaal, oftewel het FORUM is op vrijdageen doorlopend programma te zien en te horen. Je hoeft voor deze sessies niette reserveren. Maar wees er wél op tijd bij, want wie het eerst komt...

14.30 tot 16.00uur Stemmen van de Toendra, de Joekagieren(film/documentaire)

Eenfascinerende en inspirerende documentaire over ethnolinguist Cecilia Odé (UvA) wienslevenswerk het is de verdwijnende taal en cultuur van de Toendra Joekagierenvast te leggen, een volk in de bittere koude van Siberië. De sterkste troef vande film is echter de hartverwarmende vriendschap die Cecilia met de Joekagierenheeft opgebouwd.


E-magazine: DRONGO language festival 2016, Utrecht, September 30 - October 1 2016

Jonge vogels vliegen soms met vallen en opstaan:

DRONGO vliegt uit!

Bekijk nu het eerste E-magazine van het DRONGO talenfestival 2016.

Lees alles over de partners die ons festival mogelijk maken, werp een eerste blik op het programma van 2016 en zie welke exposanten je sowieso tegen komt.


DRONGO E-magazine 1

Geef DRONGO vleugels en deel dit E-magazine. Op die manier zorgen we samen dat alle taalliefhebbers naar het DRONGO talenfestival 2016 komen!

Delen is simpel en kan zelfs per pagina! Klik in de navigatiebalk op het "delen" icoontje en kies je gewenste platform, of kopieer de URL van een specifieke pagina om het magazine daar te laten openen.

In het kader van meertaligheid zal volgende week ook een Engelse versie van het E-magazine verschijnen.

Tot DRONGO!


Research Master's programme in Cognitive Neuroscience, Language and Communication Specialisation, Radboud University Nijmegen

Research Master's programme in Cognitive Neuroscience, Language and Communication Specialisation

Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen, The Netherlands

Are you fascinated by the uniquely human capacity of language and by how our brains support our ability to communicate with each other? Do you want to learn how to do cutting-edge research in this domain? If so, this Master’s programme is for you.

The Master-of-Science programme in Cognitive Neuroscience (MSc CNS) is an interdisciplinary two-year (120 EC) research-master’s programme. It is part of the Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience of Radboud University, Nijmegen. Lecturers in the Language and Communication specialisation of the programme are world-leading researchers in different disciplines of language science. They have positions at the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, the Max Planck Institute for Psycholinguistics, or the Centre for Language Studies.

The first year (60 EC) of the MSc CNS programme aims to lay the theoretical groundwork, and is mainly devoted to general courses in cognitive neuroscience as well as specialisation courses and skill training. All courses are in English. The second year (60 EC) is largely dedicated to conducting a research project (45 EC) to gain hands-on research experience in one of the participating research institutes and research groups.

More information about the Language and Communication specialisation of the MSc CNS is available at www.ru.nl/english/education/masters/communication/

Details of the application requirements and procedure can be found at www.ru.nl/english/education/masters/cognitive/admission/

Reisbeurs voor workshop over machine learning op basis van beperkt beschikbare taalbronnen (MaLLoRE)

De Nederlandse Taalunie (NTU) en het Ministerie van Taal en Cultuur van Zuid-Afrika (DAC) ondersteunen activiteiten en evenementen die bijdragen aan de verbetering en verbreding van de relatie tussen het taal- en spraaktechnologieveld in Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen. Voor deelname aan de MaLLoRE-workshop hebben de NTU en DAC reisbeurzen beschikbaar gesteld voor masterstudenten en promovendi wiens onderzoek van belang is voor kennis over taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands en een van de officiële talen van Zuid-Afrika. De MaLLoRE-workshop vindt plaats op LREC 2016 in Slovenië.

Op het volgende adres vindt u meer informatie over de MaLLoRE-workshop en de reisbeurs:
http://taalunieversum.org/inhoud/zuid-afrika/zuid-afrikataaltechnologiehlt