Populariseringprijs

De winnaar is bekend!

Het aantal inzendingen voor het jaar 2016 was met een aantal van 21 ongekend hoog. De inzendingen waren bovendien ongekend gevarieerd: de jury, bestaande uit Jack Hoeksema, Riemer Reinsma, Erica Renckens en Nicoline van der Sijs, ontving vijf boeken, zes gepubliceerde artikelen en één ongepubliceerd artikel, een reeks columns, twee jaargangen van tijdschriften, drie websites, een blog, een YouTube-filmpje, een radioprogramma en een i-Pad game voor onderzoek met proefpersonen. De jury was blij verrast om te zien hoe de taalwetenschap via steeds meer populair-wetenschappelijke kanalen haar weg vindt naar verschillende doelgroepen.

Het gevolg van de variatie aan inzendingen had wel het nadeel dat de jury appels met peren moest vergelijken, terwijl het grote aantal inzendingen tot gevolg had dat korte artikelen of kleinere inzendingen het loodje moesten leggen tegen uitgebreidere, ook al was de jury van oordeel dat ook de kleinere inzendingen veelal van grote kwaliteit getuigden.

Na enig wikken en wegen heeft de jury drie inzendingen op de shortlist gezet. Dit zijn de genomineerden voor de LOT Populariseringsprijs 2017:

  • Het boek Vakantie in eigen taal. Wat er mooi, gek en fout is aan ons Nederlands van Gaston Dorren
  • Het radioprogramma De Taalstaat van Frits Spits.

Tijdens de Grote Taaldag op 4 februari 2017 in Utrecht heeft de jury de genomineerde werken voorgesteld, haar keuze gemotiveerd en de winnaar bekend gemaakt! De LOT Populariseringsprijs 2017 is uitgereikt aan het radioprogramma De Taalstaat. In haar verslag beschrijft de jury waarom zij dit programma looft voor de bijdrage aan het bekend maken van taalkundig onderzoek bij een breed publiek.

Het Vlaamse tijdschrift Over Taal kreeg een eervolle vermelding. Meer daarover ook in het juryverslag.

De oproep:

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites et cetera. Alleen publicaties met een verschijningsdatum tussen 1 sept 2015 en 31 oktober 2016 kunnen worden voorgedragen.
De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland of België werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse of Belgische taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse of Belgische taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het Taalgala zal op zaterdag 4 februari 2017 plaatsvinden in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 1 november 2016. Inzendingen (5 exemplaren) kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOT Populariseringsprijs, Trans 10, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar
LOT@uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien:
Reglement Populariseringsprijs